Advert
Temel anayasal haklar

Temel anayasal haklar

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruların sıkça yapıldığı bu günlerde temel anayasal haklarımızın neler  olduğu, hangi hakların ihlali halinde bireysel başvuru yapabileceğimize kısaca bakalım istiyorum.

* YAŞAMA HAKKI:

İnsanın en temel hakkı, yaşam hakkıdır. Hiçbir şekilde ve şartlarda  ihlal edilemez. AY 17.maddede düzenlenmiştir. Buna göre; Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Yaşama hakkıhttp://www.forumlordum.net/ ,  bütün hakların temelidir. Savaşhttp://www.forumlordum.net/ ,  sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi durdurulamazhttp://www.forumlordum.net/ , yok edilemez.

*  KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI;

Anayasa’nın 19. maddesinde “kişi hürriyeti ve güvenliği” başlığı altında bu hak düzenlenmiştir. Kişi özgürlüğü fiziki olarak hareket edebilme, beden olarak gidip gelme, yer değiştirme özgürlüğüdür. Kanun koyucu kamu gücü kullanılarak kişi özgürlüğüne hangi durumlarda müdahale edileceğini ayrıntılı düzenleyerek, bu hakka verdiği önemi göstermektedir. Anılan madde, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin korunması ilkesi ile birlikte kişi özgürlüğü ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri içermektedir.

* Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Anayasa’nın Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısımın 10. maddesinde eşitlik ilkesi düzenlenmiş- tir. Eşitlik ilkesinin yorumunu Anayasa Mahkemesi pek çok kararında70 yapmıştır. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilke, birbirinin aynı durumunda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için farklı düzenleme eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik, mutlak ve eylemli eşitlik değil hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlarda bulunanlara aynı, ayrı hukuksal durumlarda bulunanlara ayrı kurallar uygulanırsa, Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi ihlal edilmiş olmaz.

* EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI ;

 Anayasa’nın Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısımın 10. maddesinde eşitlik ilkesi düzenlenmiştir.  Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilke, birbirinin aynı durumunda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için farklı düzenleme eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik, mutlak ve eylemli eşitlik değil hukuksal eşitliktir.

* MÜLKİYET HAKKI :

 Mülkiyet, kişi ile eşya arasındaki ilişkiden kaynaklanan, hukuk düzeni tarafından eşya üzerinde kurulmasına izin verilen, korunup düzenlenen, en geniş hakimiyet hakkıdır.

*  DÜŞÜNCE , İFADE, DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ ;

 Anayasa’nın 25. maddesi ile kimsenin düşüncesini açıklamaya zorlanamayacağı düzenlenmiştir. Düşüncenin hiçbir sınır olmadan edinilebilmesi, kişinin düşüncesini geliştirilebilmesi ve düşüncesinden dolayı kınanmaması bu özgürlüğün özüdür. Düşünce, insanı diğer canlılardan ayıran ve salt insana has özelliktir.

* EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI:

Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetiminde yapılır.İnsanın kendisini geliştirme ve sahip olduğu hakların bilincine varması eğitim yoluyla olur.

Ayrıca; özel hayatın gizliliği,  haberleşme özgürlüğü, yerleşme ve seyahat hürriyeti, Din ve vicdan hürriyeti, Basın hürriyeti, Toplantı hak ve hürriyeti, Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi çeşitli hak ve özgürlükler de düzenlenmiştir.

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500