Advert
Heykel PTT binasının koruma tescilli vakıf  arazisi üzerinde olduğunu biliyor muydunuz?

Heykel PTT binasının koruma tescilli vakıf arazisi üzerinde olduğunu biliyor muydunuz?

“Hani bir gün seninle Topkapı’dan

Geliyorduk; yol üstü bir meydan

Bir çınar gördük, enli, boylu, vakur

Bir ağaç: hiç eğilmemiş, mağrur.

Koca bir gövde belki altı asır

Belki ondan daha fazla, dalgın, ağır

Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş.

Şairlerimizden Tevfik Fikret’e ait dizelerindeki gibi Atatürk Caddesi’nden Heykel istikametine giderken caddenin sağında PTT binası var. Bu binanın yapıldığı yerin bir vakıf malı olduğunu biliyormuydunuz?

1989 Ekim’inden beri Bursa’da yaşamaktayım. Sevgili kardeşim MHP Osmangazi Belediye Meclisi Üyesi Cemil Aydın’dan aldığım şu bilgi notuna kadar bende bilmiyordum.

“Osmangazi Belediye Meclisi’ni geçtiğimiz oturumuna taşıdığım Niyazi MısriVakfına aitolduğu tarihi belgelerde ispatlanan Heykel PTT binası, özelleştirme ihalesi gerçekleşmeden kamunun elinde kalması için genel ve yerel iktidar sahipleri gereğini yapmalıdır.

Kültür faaliyetleri kapsamında;  Bursalılara konferans ve diğer program ile ünlü edebiyatçı ve tasavvuf ehli şair Niyazi Mısri’yi tanıtan Osmangazi Belediyesi Başkanlığına, bu kültür aktivitesi için teşekkür ederken, aynı hassasiyet ve çabayı Bursa’mızla özleşen kentimizin en değerli Heykel PTT binasının bulunduğu vakfa ait arazi için gösterilmesini bekliyoruz.  Bilgi ve değerlendirmenize saygılarımla”

Aydın’ın bu bilgi notu üzerine; Kimdir bu Niyazi Mısri, neler yapmıştır diye araştırdım. Sonra konuyu Bursa’da ilk kez dile getiren U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara hocaya sordum. Prof. Kara:

“Bursa böyle vakıf mallarıyla doludur. Bursa’da bir çok şahıslara ait vakıf malı cami arsalarının üzerinde apartmanlar yükselmiştir. Bunlardan biri de Heykeldeki PTT binasının yapıldığı yer Niyazi Mısri vakfiyesine aittir. Burası 1600’lü yıllardan 1930’lara kadar burası dergâhtı. 1930’lu yıllardaki fotoğrafları var elimizde. Eğer PTT olarak hizmet veren bubina vakıf malı üzerine yapılmıştır, özelleştirilemez. Burası 400 küsur yıl halka kültür hizmeti verdi.  Şehrin yöneticileri, buranın yıkılması gerekiyorsa, aslına uygunyine bir kültür sanat merkezi olarak düşünülmelidir” dedi.

Prof. Kara’ya söz konusu Heykel PTT binasının Tapu sicil kaydının bulunup bulunmadığını sordum. ProfKara: vakıf malı bu alanın kaydının nerde olup olmadığını kesin bilmediğini belirterek, “Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü” ve “PTT Bölge Müdürlüğü'nde” olabileceğini söyledi.

Heykel PTT Tescilli 

Yaptığım araştırma sonucu,Şeker Hoca Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde 29 Paftada yer alan ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından tescillenen Heykel PTT binası arsasının tapu tescil 1946 yılında PTT adına yapılmış, bina ise 1952 yılında inşa edilmiştir.
 

Bugün bir meclise vardım oturmuş pendider vaiz
Okur açmış kitabını bu halkı ağlatır vaiz,

 

İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış,
Eliyle kürsüden biri tamuya sarkıtır vaiz.

 

Pend ider:öğüt, nasihat verir, Tamu(ya):Cehennem(e)

Niyazi Mısri Kimdir?

İşte bubeyitlerin yazarı Niyazi Mısri,8 Şubat 1618'de Malatya'nın İşpozi (Soğanlı) köyünde dünyaya gelmiş 17.yüzyıl tekke edebiyatı şairi olup, aynı zamanda Halfeti Tarikatı’nınMısriyye kolu kurucusu ve şeyhidir. Şiirlerinde kullandığı “Niyazi ve Mısrî” mahlasını, uzun yıllar Mısır’da kalıp yaptıklarından dolayıdır.

1646 yılında İstanbul'a gelen Muhammed Niyazi, Sultan Ahmed civarındaki Sokullu Mehmed Paşa dergâhına yerleşir. Burada bir süre sonra da Bursa'ya geçen Niyazi Mısri, Ulu Cami yakınlarındaki bir medreseye yerleşerek inzivaya çekilir. Halkın isteği üzerine, Şeker Hoca Cami’inde Cuma geceleri vaaz verir.

Bursa’dan Uşak'a geçerek, Şeyh Mehmed'in dergâhında hizmetlerde bulunduktan bir süre sonra, hocasının vefatın üzerine tekrar Bursa’ya dönüp evlenir. Ulu Camide devamlı verdiği vaazlar ile şöhreti bütün ülkeye yayılan Niyazi Mısri,ordununmaneviyatını yükseltmek için Sultan IV. Mehmet tarafından Lehistan seferine götürülür.

Hakkında ileri sürülen iftiralardan sonra Limni adasına sürülür ve burada 15 yıl çileli bir hayat yaşar. Ölümünden bir yıl kadar önce affedilir ve Bursa'ya döner. Fakat Bursa Kadısı'nın şikâyeti üzerine tekrar Limni'ye gönderilir. 1693 yılındaburada vefat eden ve türbesi aynı adada bulunan Niyazi Mısri’nin Türkçe ve Arapça manzum ve mensur 10 ciltten fazla eseri bulunmaktadır. 

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500