Advert
Evlilik  sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi

Evlenme kararı veren kişilerin evlilik sözleşmesi yapmaları artık çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Evlenme öncesinde ya da sonrasında karı-kocanın sahip oldukları veya evlilik sırasında edinilen malların nasıl bölüşüleceği ve bu mallara kimin sahip olacağını belirleyen bu sözleşmeler, evliliğin sona ermesi halinde önem kazanmakta ve tarafların haklarının korunmasını sağlamaktadır.

Bu durum Türk Medeni Kanunu’nda mal rejimi sözleşmeleri olarak geçmekte olup uygulamada evlilik sözleşmeleri olarak adlandırılmaktadır.

Hukukumuzda, her konuda evlilik sözleşmesi yapılması sistemi yoktur. Evliliğin devamı veya evlilik içinde eşlerden beklenen davranışlar veya özel her türlü duruma karşı sözleşme yapılamaz. Sözleşmeler,kanuna, kamu düzenine , kişilik haklarına, ahlaka aykırı olmamalıdır. Sözleşme sadece mal varlığına ilişkin olarak yapılabilir.

Türk Medeni Kanuna Göre Mal rejimi sözleşmeler(Evlilik Sözleşmeleri);

1/ Edinilmiş mallara katılma ( Aksi kararlaştırılmamış ise yasal rejim);

Eşler arasında kanunen geçerli mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler evlilik öncesi veya sonrasında ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamış iseler, aralarında geçerli olacak mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır. Ancak eşlere bu yasal mal rejimini de noterde düzenleme veya onaylama şeklinde mal rejimi sözleşmesi yaparak belirleme ve kanunda belirtilen sınırlarda içeriğinde değişiklik yapabilme yetkisi verilmiştir.

2/ Mal Ayrılığı :

Eşlerin her birinin kendi malları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf yetkisine sahip olduğu, kendi borçlarından şahsen bütün malvarlığıyla sorumlu olduğu ve evlilik birliği sona erdiğinde de eşler arasında hiçbir paylaşımın yapılmadığı bir mal rejimidir

3/ Paylaşmalı Mal ayrılığı:

Bu rejiminbir çok hükmü, edinilmiş mallara katılma rejimiyle aynıdır, esas olarak eşit paylaşım öngörülmüştür. Farklı olan yanı tasfiye usulüdür.Tasfiye usulü mümkün olduğunca ayni tasfiye esasına dayanır, böylece uzun hesaplama süresi ve zorluklardan kaçınılmıştır

4/ Mal ortaklığı ;

“Mal ortaklığı rejiminde” iki grup mal; Ortaklık malları ve kişisel mallar söz konusudur. Eski Medeni Kanunda seçimlik mal rejimi olarak düzenlenmiş bulunan mal ortaklığı rejimi, yeni medeni kanunda da seçimlik mal rejimleri arasında belirtilmiştir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500