Advert
Aşure, 10 Muharrem ve Kerbelâ (4)

Aşure, 10 Muharrem ve Kerbelâ (4)

Kerbelâ’ya giden süreç

10 Ekim 680'de, bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbelâ şehrinde, Peygamberimiz Hz.Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin’in Emevi halifesi Muaviye’nın oğlu I.Yezid'in ordusu tarafından katletmişlerdir.

Bu olay, Şiilik ve İslam tarihi içinde cereyan eden tarihin ön önemli olaylarından biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) amcasının oğlu ve damadı Hz. Ali ve kızı Hz.Fatıme’nın oğulları Hz. Hüseyin’in ölümü olan 10 Muharrem (Aşure) günü her sene Şiilerce yâd edilir. Sünnîler ise, İslam Dini'nde “matem tutulmaması” kaidesine uyarak Şiiler gibi matem tutarak yâd edilmez.

Olayların gelişimi

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) 632 yılında vefat etmesinden sonra Müslümantoplumunun başına kimin geçeceği kaygısı baş gösterdi. Müslümanların bir kısmı ilk olarak Hz.Ebubekir’in halifeliğini kabul ettiler. Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Hz.Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin halifeliğini kabul ettiler.

Cemel Savaşı

Hz. Osman'ın 656 yılında hariciler tarafından öldürülmesinden sonra Hz. Alihalife olarak seçildi. Bunun üzerine Hz. Osman'ın amcasının oğluMuaviyeileTalha,Zübeyr, Peygamberimizin hanımlarından Hz. Aişeve Hz. Osman'ın bazı diğer akrabaları halife Hz. Ali’den katillerin bulunmasını ve onlardan kısas alınmasını istediler.  Hz.Aliise, ortalığın yatışması için bir süre beklenmesini istedi.  Bunun üzerineMuaviye,Talha,Zübeyrve Hz. Aişe, Hz. Ali'ye darıldılar. Daha sonraTalha, Zübeyrbir ordu topladı. Bunu bir isyan kabul eden Ali ordusuyla olay yerine hareket etti. İlk başta savaş olmamasına rağmen iki tarafın askerlerinin sözlü atışması üzerine durum gerginleşti ve bir anda savaşa dönüştü. Savaşta sahabelerdenTalhaveZübeyröldü.Aişeise Ali tarafındanMedine'ye gönderildi. Muaviye hilafetini ilan etti veİslam Devleti,AliileMuaviyearasında ikiye bölündü.

Sıffin Savaşı(Mayıs-Temmuz 657)

Halife Hz. Aliileİslam Devleti'ninSuriyevalisiMuaviye bin Ebu Süfyanarasında Sıffin'de yapıla savaştır. 

Sıffin günümüzde Suriye'de,FıratboyundakiRakkakentinin doğusundadır. Yaklaşık üç aya yayılan ve en büyük muharebesi 26-28 Temmuz 657 tarihlerinde gerçekleşen savaşta, bir sonuca ulaşılamadı. Her iki tarafın razı olması ile kurulan hakem heyetinden de bir sonuç alınamadı.

Sıffin Savaşı,İslam tarihiaçısından; Ali'ninMüslüman toplumundakiotoritesini sarsan,Haricîlerdenen (sonradan Ali'yi öldürecek olan) grubun oluşmasına neden olan veEmevî hanedanınınyolunu açan önemli bir olaydır.

Muharebeyegidensüreç

Suriye valisiMuaviye, asiler tarafından öldürülen 3. halife Hz. Osman'ın akrabasıydı. Ali'nin Hz. Osman'ın katlinden sorumlu olabilecek bazı kimselerden destek aldığını ve bu nedenle bu cinayeti soruşturmakta isteksiz olduğunu düşünüyordu.

Bu nedenle Hz. Ali'ye karşı isyan başlattı. Hz. Ali'nin isyanı bastırmaya çalışması, Sıffin Savaşı denilen uzun muharebelere neden oldu.

Hz. Ali,Cemel Savaşı'ndan sonra 657 yılının Ocak ayındaBasra'danKufe'ye döndü.  Hz. Ali'nin elçi gönderme ve Muaviye'yi ikna etme çabaları başarısız oldu.  Bu arada Hz. Ali,İslam Devleti'nin yönetim merkeziniMedine'denKufe'ye taşıdı. Bunun nedeni Kufe'de destekçilerinin olmasıve Kufe'nin daha merkezî bir konumda bulunmasıydı.

Hz. Ali Kufe'de topladığı ordu ile Muaviye kontrolündeki Suriye eyaletini işgal etti.İki ordu Fırat boyundaki Sıffin'de karşı karşıya geldi.

(Yarın: Hakem olayı)

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500