Advert
Mirastan çıkarma ( Iskat)

Mirastan çıkarma ( Iskat)

Yaşarken kendimize en yakın saydığımız kişilerin söz ve eylemleri bazen katlanılmayacak
derecede ağır olabilmektedir. Büyütürken gözümüzden sakındığımız çocuklarımız, kan
ve manevi bağımızın olduğu kardeşlerimiz, hatta eşimiz dahi hayal kırıklığı yaratabilmektedir.

Böyle durumda kişi ölümünden sonra malvarlığından o kimselere mal kalmasını istememektedir.
Bu sebeple de yaşarken bir takım muvazaalı işlemler yaparak ( gerçek işlemi saklamak
 amacı ile başka bir işlem yapmak) mirasçı olacak kişinin hukuken kazanacağı miras
payını engellemek istemektedir.
Ancak, bu tür işlemler hukuki olarak geçersiz olduklarından, miras payı etkilenen
 kişiler tarafından iptal ettirilerek, “miras bırakanın” aslında istemediği bir kişinin 
mirastan pay almasına sebebiyet verebiliyor.

Kanun koyucu bazı hallerde, miras bırakacak olan kişinin mirasçılarını mirasçılıktan
 çıkarılmasına olanak vermiştir. Bu mirasçılar saklı paylı mirasçılar olup, bu kişiler anne,
 baba, çocuklar, çocukların alt soyu ve eşidir.
 Diğer mirasçıların saklı payı bulunmadığından, “miras bırakan” onların payı üzerinde
 tasarruf ederek, saklı payı olmayan mirasçıları mirasından mahrum bırakabilir.

ŞARTLARI:
1-) Mirasçı, “miras bırakana” veya “miras bırakanın” ailesi üyelerine karşı
 aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmeyecektir.
Mesela Yargıtay kararlarında, mirasçının aşırı ilgisizliği, saygısızca hareketleri, onur ve
 haysiyetini gözetmemesi, vekalet yetkilerini kötüye kullanması, uyuşturucu
 satması veya kullanması, “miras bırakanı” gereksiz yere tıbbi müşahede altına
 aldırması, buna benzer pek çok durumu çıkarma sebebi olarak görülmüştür.
2.Mirasçı, “miras bırakana” veya “miras bırakanın” yakınlarından birine
 karşı ağır bir suç işleyecektir. Bu halde mirasçının mutlaka ceza alması gerekmez.
 Ancak, ceza hukuku anlamında suçun oluşması gerekir.

ISKAT ŞEKLİ;

Mirasçılıktan çıkarma, ancak ölüme bağlı tasarrufla yapılabilir. Uygulamada
genellikle vasiyetname ile yapıldığı görülmektedir. Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli
olması için, “miras bırakanın” buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmesi 
gerekir.

Çıkarma sebebinin varlığı ispat edilemez veya çıkarma sebebi vasiyetnamede
 açıkça belirtilmezse, bu tasarruf iptal edilir.
Mirasçılıktan çıkarılan kişi, mirastan pay alamaz, tenkis davası açamaz. “Miras bırakan”
başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı,
o kimse “miras bırakandan” önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, 
yoksa “miras bırakanın” yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse “miras bırakandan” önce ölmüş
 gibi saklı payını isteyebilir.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500