Advert
Karamanoğlu Mehmet Beyi Arıyorum  (1)

Karamanoğlu Mehmet Beyi Arıyorum (1)

Tarihimizde Karamanoğlu Mehmet Bey namında bir kişi vardır. Tanıyanınız, bileniniz var mı?

Askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamıdır. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. Karamanoğullarının ikinci Beyi Kerim'üd-din Karaman'ın oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280'dır.

Tanıyanınız bileniniz var mı? 

13. yüzyıl ortalarında Selçuklular, devlet işlerinde Farsça’yı kullanırlardı. Halk ise öz dilleri olan Türkçe'yi kullanıyordu.  Karamanoğlu Mehmet Bey, millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan “dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine” inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu. Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya’ya girdi. Burada yaşayan Selçuklu Türkleri, Karamanoğulları ile birlik oldular. Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller, Karamanoğulları'nın hâkimiyeti altına girdi.

Daha sonra Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus’un oğlu  Giyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey, kendisi de vezir oldu.

İdareciliği sırasında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanını yayınlamıştır.

Tanıyanınız bileniniz var mı?

Bu fermanda “Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.(13 Mayıs 1277)” (Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır." diyerek sadece siyasî ve askerî bir zafer değil aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır.

Şimdi Karamanoğlu Mehmet Beyi tanıdınız sanırım.

Karaman oğlu Mehmet Bey’in bu söyleminden 645 yıl sonra Ulu Önder Atatürk,“26 Eylül 1932’de 1.Türk Dil Kurultayını toplamasını her yıl Türk Dil Bayramı olarak kutlamaktayız. Türk Dili kültürümüz, benliğimiz ve geleceğimizdir. Bugün yabancı kelimelerin işgaline uğratılmak istenen dilimizi korumak ve kollamak mecburiyetindeyiz” demiştir.

MHP Osmangazi Belediye Meclis Grup Sözcüsü Cemil Aydın, günümüz Bursa'sında “Yabancı dil tabela istilası” başlığıyla Osmangazi Belediye Meclisine, dilimiz güzel Türkçemizin yaşatılması ve yabancı kelimelerden korunması amacıyla başta işyeri tabelalarındaki yabancı isimlerle mücadele edilmesi için bir önerge vermiştir.

Belediye meclisinde temsil edilen partilerden ve belediye başkanlığından oluşturulacak bir komisyonla çeşitli temasların ve aktivitelerin yapılmasını isteyen Aydın, Osmangazi Belediye Başkanlığını bu konuda daha hassa davranmaya davet ederek, önergesinde şunları kaydetmiştir.

“Unutulmasın ki dilimiz benliğimiz, geleceğimiz ve kültürümüzdür. Emperyalizmin özellikle bölgemizde milli ve manevi değerleri yok etmek için ortaya koyduğu kültür emperyalizmine karşı herkesin daha dikkatli ve uyanık olma zorunluluğu vardır. Dilini kaybeden milletler orta ve uzun vadede kendini var eden bütün değerlerden kopmaya başlarlar. Unutulmasın ki Türkçemiz dil bayrağımızdır. Bu vesile ile milli değerlerin ve şahsiyetlerin yaşatılması, korunması ve kollanması hususunda bu önergemiz doğrultusunda ortak çalışmaların başlatılmasını Osmangazi Belediye Başkanlığından acilen bekliyoruz.”

“İnşallah Osmangazi Belediyesi söz konusu önergeyi dikkate alır” diyerek, esas olan gençlerimizin bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla birbirleriyle iletişimlerinde kullandıkları dile bakalım:

SLM, WTH! OMG, RT’lemek, mentionlamak, favlamak, KİB, K.b., Gusel, Way be, kahv6,U,Aeo, 1şey, Tşk, Gg, Kont X,S I,nse, Walla, chok dadluu,bbqim, püff, qanqa,Mrb,acıba, Sefio muoo,Nesee, Heduee, Yakisiyo…

Bu kelime ve sözcükleri anlayan var mı?

 

Dil bir milletin var olma varlığıdır. Bu varlığımız elden gidiyor. Sahip çıkanınız var mı?

Pedegoklarımız, Psikologlarımız çıkıp televizyonlarda “ Yeni nesille ilişki kurun, konuşun” diyorlar.

Nasıl ilişki kurup konuşacağız? Genç neslin kullandığı bu dili anlayan bilen varsa beri gelsin.

Toplum hayatında kullanılan dilin toplumun gerçek anlamda bağımsızlığının bir göstergesi olduğuna inanan Atatürk Türk dilinin gelişmesini sağlamak için Türk dil Kurumunu kurmuştur.
Türk Dil Kurumu yönetici ve ilgililerinin Türk Dili’nin korunup gelişmesi için ne yaptığını bileniniz var mı?

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum,

Göreniniz, bileniniz duyanınız var mı?

(Devamı Yarın)

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500