Advert
Arabulucunun  özellikleri

Arabulucunun özellikleri

Geçen hafta arabuluculuk ile ilgili yazımıza başlamıştım.  Günümüzde zorunlu olmayan arabuluculuk sistemi ile hem yargı yükünün azaltılması, hem uyuşmazlıkların yargılamaya oranla çok daha kısa zamanda sonuçlanması ve de yargılamaya oranla çok daha ekonomik olan arabuluculuğun gelişmesi için oldukça yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Arabuluculuğun bu olumlu özellikleri sebebi ile yakın bir zaman belli bazı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu olacağı yönünde görüşler de ortaya çıkmaktadır.

Uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol alan bir arabulucunun  hak ve yükümlülükleri  nelerdir.

1/  Tarafsızlık :

 Arabulucu tamamen tarafsız olup, tarafsızlığı hakkında şüpheye düşülecek eylem ve davranışlarda bulunamaz.

2/ Unvan Kullanması :

 Sadece Arabulucu siciline kayıtlı olan arabulucular , arabulucu unvanını ve bu ünvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptir. Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine başlamadan evvel bu ünvanını taraflara bildirmek zorundadır.

3/ Ücret ve masrafların istenmesi ;

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf, taraflarca eşit olarak karşılanır.

4/ Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması;

Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. Taraflar bu görüşmelere vekilleri aracılığı ile de katılabilirler.

5/ Görevin özenle ve tarafsız bir biçimde yerine getirilmesi  ;

 Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve bizzat kendisi yerine getirmek zorunda olup, bu görevini kısmen dahi olsa bir başkasına devredemez.  Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.Arabulucu ,  tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı veya bu hâl ve şartların sonradan ortaya çıkması hâlinde tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür.

6/   Tarafların aydınlatılması ;

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında, şahsen ve doğrudan aydınlatmakla yükümlüdür.

7/ Belge saklama Yükümlülüğü;

Arabulucu, elinde bulunan belgeleri ve düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır.  Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın birer örneğini taraflara verir. Bu tutanağın bir örneğini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe de gönderir.

8/ Aidat ödenmesi;

Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için de yıllık aidat alınır. Günümüzde, sorunların kısa zamanda, yargılamaya oranla daha az masrafla  ve uzlaşma sağlanarak çözülmesi bakımından hukuki ihtilaflarda öncelikli olarak arabulucuya başvurmak önem arz etmektedir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500