Advert
İslam’ın Pavlusları (3)

İslam’ın Pavlusları (3)

 

Kıymetli bilim adamımız Prof. Dr. Saadettin Mardin’in yakındığı, eleştirdiği İslam anlayışındaki/Müslümanların durumu, günümüzden 105 yıl öncesinde de yaşanmıştır.

O dönemde de İslam’ın Pavluslarının,gerçek, Kur’an’daki İslam’ı tahrip etmelerine karşı can sipahine mücadele eden Türk dünyasının halk şairlerinden MirzeEliekberSABİR’e topyekûn hücum etmişlerdir. Koyun kuyruğu ve iç yağından sabun yaparak 8 nüfuslu ailesinin geçimini sağlayan SABİR’i “dinsiz” olarak niteleyip, bölgedeki kasapların ona kuyruk ve iç yağı satmamalarını sağlayarak onu ve ailesini açlığa mahkûm etmek istemişlerdir.

 

Sabir’in aşağıda açıklamalarıyla verdiğim “ A Şirvanlılar” şiirinde ifade ettiği gibi,15 Temmuz’da yaşadıklarımızı milat, yaşadıklarımızdan de ders alarak; gelin Emevilerin, Safavilerin, Tasavvuf ehlinin, Tarikat ve şeyhlerinin ve gerek bunlara paralel yapıların gelenekselleştirdikleri sözde(İslam)din anlayışlarını bir tarafa bırakalım.

“Geleneksel İslam’ı değil, Anayasası “Kur’an" olan gerçek İslam’ı gerek toplum gerek birey yaşamımızda hâkim kılalım. Sabir’in şiirinde dediği gibi “Köhne Müslüman” olmaya ne dersiniz?

 

A ŞİRVANLILAR  
Eşhed-ü billâh-i eliyy-ül ezim,
Sahib-i imanam, a Şirvanlılar!
Yok, yeni bir dine yagınım menim,
Köhne Müselman'am, a Şirvanlılar!
 

Açıklama: Allah’ın büyüklüğüne, azametine şahitlik ederim. İman sahibiyim A Şirvanlılar! Yeni bir dine iman ettiğim yok! Eski Müselman'ım a Şirvanlılar.
 
Şieyem, emma ne bu eşkâlden,
Sünni'yem, ema ne bu emsalden,
Sufiyem, emma ne bu ebdalden,
Hak seven insanam, a Şirvanlılar!
 

Açıklama: Şiayım, ama bu şekil Şialardan değil!, Sünni’yim, ama bu gibi Sünnilerden değil, Sofiyim, ama bu gibi dervişlerden değil, Hakkı seven insanım a Şirvanlılar.
 
Ümmet-i Merhume-vü meğfur ile
Emredeyem tâet-imezbur ile
Küfrüme hökm eylemeyin zur ile
Gail-iKura'nam, a Şirvanlılar!
 

Açıklama: Allan’ın bağışı ve rahmetiyle müjdelenmiş olan İslâm ümmetiyle, birlikte Allah’ın emirlerini yerine getirmekteyim. Zorla benim küfrüme hükmetmeyin!. Kuran’a boyun eğmiş bir Müslüman’ım A Şirvanlılar.
 

Not: Bu eserin ilk kıtası şairin ölümünden sonra “MelumatGazetesi”nin (29 Eylül 1911, No:25) sayısında, “Merhum Eli Ekber Sabir’in sonuncu günlerinde söylediği sözlerden” kaydıyla yayınlanmıştır. Şiirin tamamı ise, ise ilk defa ”Yeni İrşâd” Gazetesinde (6 Eylül 1911, no:7) şairin vefatı dolayısıyla arkadaşı Abdullah Sehhet'in“Sabir” adlı makalesine dâhil edilmiştir.
 

Kelimeler:

Yagınım:yakınlığım,

Köhne: eski, 

Eşgal: şekil, tip, görünüş,

Emsal: benzer, benzeri,

Ebdal: Eskiden diyar diyar gezerek tarikatını yaymaya çalışan dervişlere verilen isim,

Mağfur: Ölmüş, rahmete gitmiş, bütün günahların bağışlanmış,

Teat-imezbur: Allah'a Ku’ran ile konulmuş itaat,

Zur/sur: Kıyamet günü İsrafil adlı meleğin çalacağı düdük. Bu düdüğün sesini ölüler dahi duyacak,

Gail-i Kura'n: Kuran’ın söylediği, Kuran’ın dediği, Kuran’a bağlı

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500