Advert
Alkol yararlı, pancar mucize imiş!
Osman Gürçay

Alkol yararlı, pancar mucize imiş!

Günümüzün en önemli hammaddesi haline gelen etil alkolün sadece kafayı bulmak için rakı, şarap üretimine yaramadığını, aksine hayat kurtarıcı ve koruyucu özelliği ile insanlığın hizmetinde bir ürün olduğunu anladık.

Hangi akla hizmetse ekimi sınırlandırılan şeker pancarının ne kadar önemli ve stratejik bir ürün olduğunu, kapısında şeker ve alkoloid yazan fabrikaların insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak görüyoruz.

Şekeri insan sağlığı açısından düşman ilan ederken, ezberlerden kurtulmak gerekir. Sıfır bedenciler tarafından üç beyaz düşman olarak nitelenen un–şeker–tuzu hayatımızdan tümüyle çıkaralım bakalım geriye ne kalacaktır.

Kolonyanın bir anda en değerli ve kıt ürün olduğu bu dönemde alkolün su ile seyreltilmesi sonucunda elde edildiğini de yeni öğrendik.

Şeker pancarından alkol  

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK'in ETİL ALKOL ÜRETİMİ ETİL ALKOL başlıklı makalesini okudum.  

Hoca özetle şöyle diyor;

Başta maya olmak üzere bazı mikroorganizmalar tarafından şekerin fermentasyonu sonucu meydana gelir. Alkol fermentasyonunu ilk kez Fransız Gay-Lussac, günümüzde de geçerli olan şu eşitlikle özetlemiştir; C6H12O6 ----------- 2C2H5OH + 2CO2 + 28.2 kcal...

Bu genel eşitliğe göre 100 g şekerden 51.1 gr etil alkol meydana gelmektedir.

Ancak gerçek etil alkol verimi, teorik olarak hesaplanan verimin biraz altındadır. Çünkü fermentasyon sırasında şeker yalnızca alkol ve CO2 oluşumu için kullanılmamakta, şekerin yaklaşık yüzde 5'i mayalar tarafından yeni hücrelerin oluşumu ve diğer yan ürünlerin oluşumu için kullanılmaktadır.

Alkol içeren hammaddeler, fermente olabilen şeker içeren hammaddeler, fermente olabilen şekerlere dönüştürülebilen karbonhidratları içeren hammaddeler. Alkol içeren hammaddeler, bu maddelerden ilk gruba başka amaçlarla alkol fermantasyonuna uğratılmış, kalite vb. nedenlerle ispirtoya işlenmesi daha uygun olan ve alkol içeren bira ve şarap artıkları gibi maddeler girer.

Ayrıca bazı yöntemlerle ekmek mayası üretiminde maya ayrıldıktan sonra kalan alkollü sıvı da bu gruptadır. İkinci grupta ise içki alkolü üretimi için elde olunan şarap ve bira benzeri alkollü sıvılar yer alır. Fermente olabilen şeker içeren hammaddeler, bu maddelerin içerdiği şekerler başka bir ön işlemi gerektirmeksizin fermente olabilirler. Bunlarda fermentasyondan önce uygulanan işlem, hammaddelerin parçalanması veya sıkılması ile şekerli sıvının (şıra) elde edilmesidir.

Bu hammaddeler şeker, şeker pancarı veya kamışı, melas, kuru veya taze şekerli meyveler, keçi boynuzu, palmiye suyu gibi bazı bitki özsuları, yağsız süt vb'dir. Ülkemizde bunlar arasında günümüzde, içki ve diğer ispirtoların üretiminde kullanılan hammaddeler kuru üzüm ve melastır.

Melas nedir?

Şeker fabrikalarında şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyon kademesinde şekerin fabrikasyona geri alınamayan son şurubudur. Melas; alkol, maya ve yem sanayinde temel hammadde durumundadır, ayrıca ucuz olduğu için sitrik asit fermentasyonunda hammadde olarak da kullanılır

Melastan alkol üretimi;

Ortalama yüzde 80 kurumadde, yüzde 50 şeker içeren ve pH'sı yüksek olan melas sulandırılıp, asitlendirilerek mayaların çalışabileceği bir ortam haline getirilmelidir. Ayrıca melasta bulunan tortu yapıcı maddelerin uzaklaştırılması, inhibe edici maddelerin ve zararlı mikroorganizmaların ısıtılarak yok edilmesi veya azaltılması gereklidir. Melas önce ön depoya alınır. Buradan hazırlama kabına alınarak yüzde 60 kurumaddeye sulandırılır, asitlendirilir ve kaynatılır. Kaynatmada ayrılan kireç ve protein çökeltisi kabın dibinde toplanır. Melas kabın yan yüzündeki seviye musluklarından alınır. Bu şekilde hazırlanan melas mayşeleme kazanında yüzde 25-33 kuru maddeye sulandırılır. Maya çoğaltma ön ve asıl fermentasyon için melas farklı derecelerde sulandırılır. Maya bu seyreltik şıra içinde hava verilerek ve besin maddeleri katılarak çoğaltılır. Kesikli fermentasyonun bizde uygulanan şekli şöyledir: Önceden hazırlanmış olan ve 10 ton kadar olan maya fermentasyon kabına alınır. Üzerine kabın 1/3-1/4'üne kadar yüzde 22 kuru maddeli melas şırası ilave edilir.

Fermentasyon hızlı duruma ulaşınca yeniden kabın 1/3-1/4'ü kadar şıra ilave edilir. Bu işleme kap dolduruluncaya kadar devam edilir. 10-12 saatte fermentasyon kabı dolar. Kap dolduktan sonra fermentasyon, tüm şekerin alkole dönüşmesine, kuru maddenin yüzde 6-7'ye düşmesine kadar, 10-12 saat sürer. Fermentasyon işlemi bittikten sonra yüzde 8-10 alkollü mayşe kolonlarda damıtılarak, yüzde 96'lık teknik alkol elde olunur.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500