Advert
Kısa çalışma ödeneği ile işe devam kredi desteği
Cemal Uygun

Kısa çalışma ödeneği ile işe devam kredi desteği

1-Kısa Çalışma Ödeneği:

Kısa ÇalışmaÖdeneği  Uygulaması 
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Şuan Ülkemizde uygulanan ise Zorlayıcı sebeplerdir

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” 
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 

Zorlayıcı sebepler ile Kısa Çalışma Uygulaması Kapsamında çalışana faydası; 
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,(işsizlik maaşı)
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.  

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,gerekmektedir.

    Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

 

 

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Ödemesi ise işsizlik maaşında olduğu gibi.

 

2-İşe Devam Kredi Desteği

 

İşletmelerin Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin giderilmesi istihdam seviyelerinin korunması ve çalışanında işletmelerinde ticari iş hayatlarının sürdürebilmeleri için önemli. 3 kamu bankasından Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir. 

Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.Yani mart ayında işçi çıkarma diyorlar

Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır ve 2019 yılının ciro verisi dikkate alınacaktır.

 

 

YILLIK CİRO (TL)   AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

0-25 Milyon   10.000.000

25-125 Milyon 25.000.000

125 milyon üzeri   100.000.000

İNŞALLAH en kısa sürede atlatırız bugünleri.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500