Advert
Malullük aylığı ve iş göremezlik geliri
Cemal Uygun

Malullük aylığı ve iş göremezlik geliri

SGK, yaptığı düzenlemeyle malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlar kontrol muayenesine ilişkin süreçleri aşağıda açıklamıştır.
• SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,
 
• SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran veya maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri yeni rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanması,
 
• Sigortalı veya hak sahiplerinin SGK sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK tarafından yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, SGK sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;
devam ettiğine karar verilenler hakkında, SGK sağlık kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıkların başlatılması, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıklar ödenmemesi;
ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmaması.
 
 
• SGK’ya müracaat ederek temin ettikleri sağlık kurulu raporlarının SGK sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan;
 SGK sağlık kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas alınarak,
sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin ödenerek işlem yapılması,
gerekmektedir.
 
• SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini yaptırmayanların aylıkları ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilecektir.
 
Malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanların yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapması yararlı olacaktır.
 
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500