Advert
AGİ ve işsizlik maaşı üzerine
Cemal Uygun

AGİ ve işsizlik maaşı üzerine

2020 yılında SGK ve Bağ-Kur maliyeti ile e-fatura dönüşümünden ve mali mevzuattaki bazı önemli değişikleri anlatmak istiyorum. 

Esnaf (Bağ-Kur) işsizlik parası alabilecek mi?
Öncelikle işçileri ilgilendiren ve en çok merak edilen asgari ücret AGİ dâhil %15 oranında artarak 2020,59 TL den (bekar/çocuksuz) net 2324,70 TL ye çıktı, brüt rakamı ise 2943,00 TL oldu. İşverene maliyeti 3458 TL oldu. SGK Priminin düzenli ödeyen işverenlerde 2019 yılında 150 TL olarak uygulanan Asgari ücret devlet desteği (bankadan ödeme anında otomatik düşen), 2020 yılında 12 ay 75 TL olarak uygulanacak.
Esnafı ilgilendiren bağ-kur maliyeti ise 2020 yılında 4-B yani Bağ-Kur primi de %15 arttı. %5 borçsuzluk indirimli olarak en düşük prim 868,18 TL, borcu olanlar için indirimsiz 1015,33 TL olacak. İsteğe bağlı 4b primi ise 941,76 TL olacak.
Tabi birde tüm esnafı ve şirketleri ilgilendiren E-dönüşüm E-fatura uygulamaları var kısaca değineyim. E-dönüşüm uygulamaları çerçevesinde 1.1.2020 den itibaren vergi mükelleflerine KDV dâhil 5000 TL ve üzeri, vergi mükellefi olmayanlara KDV dâhil 30.000 TL ve üzeri faturalar artık kağıt olarak kesilemeyecek. GİB sisteminden E-arşiv fatura olarak kesilmesi gerekecek.
https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html  üzerinden sisteme girilebilecek, cep telefonuyla işlem yapılabilecek.  Zorunlu olarak E-fatura kesen mükellefler tüm faturalarını E-Arşiv olarak kesecekler, aksi halde cezai müeyyideleri olacak. 
01.01.2020 Tarihi ile serbest mesleklerde de E-dönüşüm süreci başladı  01.07.2020 den itibaren Serbest Meslek Sahipleri yani avukat, doktor, diş hekimi, mali müşavir vb. de zorunlu olarak elektronik ortamda e-SMM (e-serbest meslek makbuzu) kesecekler.  https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html yani artık her sektörde kağıt fatura dönemi bitmekte 
Mali mevzuat da işverenleri oldukça ilgilendiren giderlere değinmek istiyorum. 1.1.2020 den itibaren Taşıt giderlerinde, taşıt alımlarında vb gider kısıtlaması başladı. Alınan fatura-fişlerin %70 i gider yazılabilecek, KDV’si düşülebilecek. %30 u yazılamayacak, KDV’si düşülemeyecek.  Binek Taşıt alımlarında isteğe bağlı olarak gider yazılabilecek KDV-ÖTV tutarları en çok 115.000 TL olacak. Araç başına bir aylık kiralama tutarının 5.500 TL'ye kadar olan kısmı gider yazılabilecek, aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider yazılacak, KDV açısından da durum aynı olacak. 
Yeni yılda İhracatçılar için ise İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu kaldırılmıştır. 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
KDV Kanunu Geçici 39’uncu maddede düzenlenen 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldı.

ESNAF (BAĞ-KURLU) İŞSİZLİK PARASI ALABİLECEK Mİ? 
Son zamanların en çok merak edilenlerinden 1.1.2020 den itibaren Esnaflar için Ahilik sigortası başlayacak. Böylece işsiz kalan işçi gibi esnafta işsizlik sigortasından bir süre faydalanabilecek.1.1.2020 den itibaren üç yıl içinde 600 gün faaliyet sürdüren esnaf primini ödemişse 180 gün Esnaf ahilik sandığından maaş alır. 
Önceki Yıldan 2020 Yılında da Devam Eden Önemli mali Konular ise Aşağıdaki gibi 
1) Bankadan ödeme zorunluluğu 7000 TL olarak devam ediyor. 7000 TL üzeri faturalaşmada nakit tahsilât ya da ödeme yapılırsa iki tarafa da ceza riski var. Ayrıca örneğin müşterinizle yaptığınız yıllık sözleşmeniz 7000 TL’yi aşıyorsa yine tahsilât ya da ödemede banka, çek vb. kullanılması gerekecek. 
2) İşyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun ve 5 işçi ve üzeri işçi çalıştıranların ücretlerinin de banka kanalıyla ödenmesi gerekiyor.
3) 5 ve üzeri 45 yaş altında işçi çalıştıranlar da 1.1.2019’dan itibaren zorunlu BES (bireysel emeklilik sistemine) dahil olacaklar. Ocak ayı bordrosunda bu tür işyerleri için en az %3 kesinti olup bireysel emeklilik sigortasına yatacak. Kesinti sonrasında personelin iki ay içinde sistemden çıkma hakkı vardır.
4) İlave istihdam sağlamayla ilgili çeşitli SGK prim teşvikleri devam etmektedir.
5) Tüzel kişilere (şirket/kooperatif vb.) Avukat ve Noterlere KEP (kayıtlı elektronik posta) alma zorunluluğu geçen yıl başlamıştı. İnternetten de alınabilecek. Alınan e-posta adresine yapılacak tebligatlar geçerli sayılacak.
6) Serbest meslek defterleri 1.1.2018 den itibaren Defter beyan sistemine girmişti. İşletme defteri sahibi vergi mükelleflerinin defterleri de 1.1.2019 dan GİB Defter Beyan Sisteminde elektronik ortamda tutulacaktır. Böylece Maliye bu sistem üzerinden daha kolay inceleme şansına sahip olacak. Alım ve satım faturalarının tek tek görebilecek.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500