Advert
Boşanmada nafaka

Boşanmada nafaka

 

Boşanma davası söz konusu olduğunda karşımıza 3 çeşit nafaka çıkmaktadır.

1) İştirak Nafakası  2)Tedbir Nafakası  3) Yoksulluk Nafakası

İŞTİRAK NAFAKASI :

 Çocuklar için ödenen nafakadır. Boşanma davasını sonuçlanıp tarafların boşanması halinde  velayet kendisinde olan anne veya baba diğer taraftan çocuğun bakımı için talep etmesi halinde  iştirak nafakası alır.
YOKSULLUK NAFAKASI :
Boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan eşe ödenen nafakadır. Kusursuz ya da diğer eşe göre daha az kusurlu olan tarafa hükmedilir. Taraflar eşit kusurlu ise yoksulluk nafakasına hükmedilmemektedir. Buna karşılık her iki taraf da kusursuz ise, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaksızın boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan eş lehine talep edilmesi halinde nafakaya hükmedilebilir.
 TEDBİR NAFAKASI ;

Boşanma davası açılmadan ayrı yaşama hakkı olan eş; veya boşanma davası açılmış ise  boşanma gerçekleşene ve kesinleşene kadar bağlanan nafakadır. Bu halde tedbir nafakası için kanunda iki durumun söz konusu olması halinde talep edilebileceği belirlenmiştir.  Boşanma davası açmadan, ayrı yaşamaya hakkı olan eş diğer eşten hem kendisi hem de varsa çocukları için tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

Nafaka Miktarı ;
Nafaka miktarının tespitinde kesin bir kriter ya da sınır söz konusu değildir. Hakim her somut olayın özelliğine, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre takdir hakkını da kullanarak hakkaniyete göre karar vermektedir. Nafaka belirlenen miktarda aylık olarak ödenir.
Ancak bazen hakim durum gerektirdiği takdirde nafakanın toplu olarak, bir seferde ödenmesine karar verebilmektedir.

Şartların Değişmesi  ;
Lehine nafaka hükmedilen eş, ileride ekonomik şartlarının değiştiğini, ödenen nafakanın içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle geçimini sağlamaya, ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ileri sürerek nafakanın artırılması davası açabilir.
Nafaka yükümlüsü eş de , ekonomik şartlarının değiştiğini, ödediği miktarın geçimini ve ihtiyaçlarını zora soktuğunu, bununla birlikte karşı tarafın ekonomik şartlarında iyileşme olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılmasını ya da miktarın indirilmesini talep edebilir.  

Nafakanın kalkması ;

İştirak nafakası, velayetin taraf değiştirmesi halinde, velayet hakkının sona ermesi halinde sona erer.
Yoksulluk nafakası ise,

1/ Nafakanın kaldırılması davası neticesinde  hakimin kararı ile,

2/ Lehine nafaka hükmedilen tarafın evlenmesi ya da resmi evlilik olmasa da  evliymiş gibi bir kişi ile beraber yaşaması halinde,

3/ Tarafların yeniden evlenmesi halinde ;

4/ Taraflardan birinin ölümü ile;           

sona erer.
Tedbir nafakası,;

1/  Boşanma davasında hükmedilmişse hâkimin boşanmaya karar vermesi halinde kararın kesinleşmesi ile;

2/ Boşanmaya karar verilmemesi halinde ise hâkimin belirleyeceği süreye kadar, belirlenmezse red kararının kesinleşmesi ile; sona erer.
Boşanma davası açılmaksızın tedbir nafakası davası açılmış ise,

1/  Hakimin belirleyeceği süreye kadar,

2/  Süre belirlenmemişse tarafların boşanmasına kadar;

3/ Talep halinde hakim kararı ile kaldırılmasına karar verilinceye kadar;   devam eder.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500