Advert
“Aslı huuu” -  Aslı buuu”

“Aslı huuu” - Aslı buuu”

 Bu gün size bir “Kısadan Hisse” bir masal anlatacağım.  Masal sadece çocuklaraanlatılmaz, büyüklere de anlatılır ki, masaldan kendilerine düşen “hisseyi” alsınlar. 

Nadir Şah’ın ölümünden sonra Azerbaycan, İran ve Kafkasya coğrafyasında hanlıklar(feodal devletler)kurulur. Bu hanlıkların biride Han’ının gözü ihtiyar bir adamın genç ve güzel hanımına düşer ve onu kendi haremine almak ister. İhtiyar adamı çağırtarak, “Al bu parayı, git, 40 gün içinde bana Hızır’ı (Peygamber) bul getir. Şayet getirmezsen kendini ölmüş bil” der.

İhtiyar adam evine döner. Onu kapıda karşılayan hanımı, Han’ı niçin çağırdığını sorar. O da Han ile arasında geçenleri tek tek anlatır. 
İhtiyarın hanımı: -“Bey, bellidir ki, Han bana göz koymuştur. Beni senden koparıp almak bu iş bir bahanedir. Daha 40 gün zamanımız var, Allah Kerimdir der ve Han’ın verdiği paralarıihtiyaçları için harcayıp yaşamlarını sürdürürler. 
Zaman çabuk geçer, verilen süre gelip çatmıştır.Sürenin son günüakşamı,ihtiyarın kapısı çalınır. İhtiyar gidip kapıyı açar, karşısında hiç tanımadığı, görmediği bir yabancı..
Yabancı:-Allah misafiri olarak beni kabul eder misin diye sorar.
İhtiyar:-Allah misafirinin başımızın üstünde yeri vardır, deyip yabancıyıevine davet eder. Yabancı misafiri gereği gibi ağırlarlar. 
Sabah olur, Han’ın askerleri, ihtiyarı alıp Hanlarının huzuruna götürmek için gelirler.İhtiyar, askerlere “Benim misafirim var, şimdi gelemem” deyince; askerler, “o zaman misafirini de al beraber gidelim, diyerek onları alıp Han’larının huzuruna çıkarırlar.
Han İhtiyara;-“Hızır’ı bulup getirdin mi?” diye sorar.
İhtiyardan “hayır” cevabını alan Han, Vezirine; -“Bir adam, Han’ını aldatıp, onun verdiği emri yerine getirmezse, onun cezası ne olur?”

Vezir:-“Han’ım o adımın derisini diri diri soyup, içine saman doldurmak lazımdır. Böyle bir suçun cezası ancak bu şekilde verilir.” ihtiyarın misafiri oturduğu yerden “Aslı huuu!” diye seslenir.

Han, bu defa diğer vezirine;-“Sen bu İhtiyar’a verilecek ceza konusunda ne diyorsun” diye sorar. 
İkinci vezir: -“Bu suçu işleyen adamın etini, küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğrayıp kavurma yapmak gerekir” der.
Misafir yine oturduğu yerden “Aslı huuu!” diye seslenir.

Han, bu defa da aynı soruyu hizmetini yapan kölesine sorar.
Hizmetçi Köle: -“Han’ım bu ihtiyar zaten ölmüş, bağışlarsan evine gider. Büyüklerde af, küçüklerde kusurlar olur. Büyük,  küçüğü affeder.”
Misafir yine oturduğu yerden bu sefer –“Aslı buuu” diye seslenir.

Misafirin söyledikleri Han’ın dikkatini çeker. Misafirden yana dönerek; -“Sen,  birinci vezirim ile ikinci vezirimin bu ihtiyar için öngördükleri cezalarda,“Aslı huu”, Hizmetçi Kölemin verdiği cevaba ise “Aslı buuu” diye seslendin, neden?

Misafir: -Han’ım, Sizin bu vezirinin filan şehirde saman satıcılığı yapan bir babanın oğludur. Sen ihtiyara verilecek cezayı sorunca, O babasının mesleğini hatırladı ve sana öyle cevap verdi. Ben de onun için ‘Aslı huuu’ diye seslendim. Çünkü aslını unutan haramzadedir.
Han: -“İkinci vezirime neden öyle dedin?
Misafir:-“İkinci vezirin babasıda filanca şehirde kavurma yapıp satar. O da babasının mesleğinden ötürü, sana öyle cevap verince bende buna da ‘Aslı huuu’ diye seslendim.
Han:- “Peki hizmetçi köleye niçin ‘Aslı buuu’ dedin?
Misafir: Senin köle olarak aldığın ve senin hizmetini yapan kişi, filanca ülkede bir beyin oğludur. Babasına kızarak ülkesini terk etmiş, gelip sana köle olarak hizmetçilik yapıyor. O da babasının mesleği ile ilgili cevap verdi bende onun için  ‘Aslı buuu’  dedim.

Han, yanındakilere adamın söylediklerini doğrulattıktan sonra “Sen bunları nerden biliyorsun” diye sormak için misafire doğru döndüğünde Misafirin kaybolduğunu görür. Aralarında şöyle bir konuşma geçer:
-Misafirin nerde?
-Kayboldu, gitti.
-Kimdi bu adam?
-Hızır idi.
-Neden önceden söylemedin?
-Söylemeye gerek yoktu, kendisi söyledi, ama sen farkına varmadın, ben ne yapayım.
Han, benliğini kaplayankötü düşüncesinden vazgeçerek ihtiyarı ödüllendirir.Vezirlerini de azlederek, kölesi olan hizmetçisini vezir yapar. 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500