Advert
İş sözleşmesi nedir, nasıl yapılmalıdır?
Avukat Ezgi Arslan Kiraz

İş sözleşmesi nedir, nasıl yapılmalıdır?

Bu haftaki yazımızda iş hukuku ile ilgili en çok merak edilen konulardan birine değineceğiz. İş sözleşmesi nedir, şekil şartı var mıdır ve şekil şartına uyulmazsa neler olur bunları özetlemeye çalışacağız.
İş sözleşmesi iki taraflı olarak yapılan, taraflardan birinin işveren diğerinin de işçi olduğu, işin niteliğine göre sözlü ya da yazılı, süreli ya da süresiz düzenlenebilen sözleşmelerdir. Şu hallerde iş sözleşmesi yazılı olmak zorundadır:
• Süresi 1 yıl ve daha uzun olan iş sözleşmeleri
• Takım sözleşmesi
• Asıl işveren-Alt işveren sözleşmesi
• Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi
Bunlar dışındaki sözleşmelerin yazılı yapılma zorunluluğu yoktur ancak yine de İş Kanunumuz, işçiye bir belge verilmesini şart koşmuştur. İşçi işe başladıktan sonra en geç 2 ay içinde verilecek olan belgede aşağıdaki hususların yer alması gerekir:
• Genel ve özel çalışma koşulları
• Ücret ödeme dönemi
• Günlük ya da haftalık çalışma süresi
• Temel ücret ve varsa ücret ekleri
• Süresi belirli bir iş ilişkisi ise işin süresi
• Fesih halinde tarafların uymakla mükellef olduğu hükümler
Peki yazılı olma şartı olmasına rağmen yazılı bir iş sözleşmesi düzenlenip işçiye verilmediyse bu durumda neler olur?
Eğer iş sözleşmesi yazılı olarak düzenlenmediyse bu durumda; işçi işveren ile aralarında bir iş ilişkisi olduğunu ispat etme yükümlülüğü altında olacaktır. İşveren ise iş sözleşmesinin koşullarını, işçinin ücrete ve işine ait sorumluluklarını ispat etmezorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir durumda, iş sözleşmesi olmayan bir işçinin durumu hakkındaispat yükümlülüğü bulunan işverenin zor durumda olacağı muhakkaktır. Çünkü herhangi bir işçilik alacağı ya da işe iade davası vb davaların açıldığı durumlarda, işçi gerek işyeri giriş-çıkış kayıtlarıyla, gerek işyeri güvenlik kameralarıyla gerek de aynı işyerinde çalışmış olduğu iş arkadaşlarının tanıklığıyla o işyerinde çalıştığını ispat edebilecektir. İş sözleşmesinin yazılı yapılması gerekirken yazılı yapılmaması, sözleşmeyi geçersiz hale getirmez! Zira, kanundaki bu şart geçerlilik şartı değil ispat şartıdır.
Haftaya ise iş sözleşmelerinin sona erme hallerinden bahsedeceğimiz yazımızda görüşmek üzere, adalet ve huzur dolu günler di
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500