Advert
CHP 'kimliğini' arıyor

CHP 'kimliğini' arıyor

 

CHP’nin bayrağında 6 adet ok var. Seçimlerde halka gidip, bu 6 OK’lu bayrağını sallandırarak “oy” istiyor.

6 OK; CHP’nin varlık sebebi, altı  ilkesini simgeler. Önce, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik olarak tanımlanan bu ilkelere 1931’de yapılan 3.Partikurultayında Devletçilikveİnkılapçılık ilkeleri eklenerek "6 Ok" ile simgelenmiştir.

1937 Şubat’ında yapılan bir anayasa değişikliğiyle “6 Ok ”lasimgelenen bu ilkeler, T.C. Anayasasına da eklenmiştir.

9 Eylül 1923'te kurulan ve Milli MücadelesonrasıTürkiye'sinin ilk siyasi partisi olma özelliğini taşıyan CHP, 1923-1950 tarihleri arasında aralıksız iktidarda kalmıştır. "Halk Fırkası" adıyla Atatürk tarafından kurulan partinin adının başına 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklenmiş ve 1935'teki 4. Kurultay'da bugünkü "Cumhuriyet Halk Partisi" adı benimsenmiştir. CHP’nin o dönemki yetkili organları oturup birde “Bayrak Talimatnamesi” düzenlemişlerdir. Bu talimatnamenin ilgili maddesi şöyle:

“Cumhuriyetçiyiz, Milliyetçiyiz, Halkçıyız, Devletçiyiz, Lâikiz, İnkılâpçıyız.”

Günümüz CHP’sinde bu kavramlar, bir bütün olarak benimsenip uygulandığını, bilen gören duyan var mı?

Yeni CHP’nin temel hedeflerini simgeleyen “6OK ”un yeni tanımları şöyle:

1-Cumhuriyetçilik: Demokrasi, özgürlük, eşitlik bütünlüğünde yaşam biçimidir.

2-Milliyetçilik: Sevgi, barış ve dayanışma temelinde yurttaşlıktır,

3-Halkçılık:Orta sınıfın üstünlüğünde sosyal adalettir,

4-Devletçilik:İnsan merkezli sosyal devlettir,

5-Laiklik:Aklın özgürleştirilmesidir,

6-Devrimcilik:Gençliğin öncülüğünde değişim...

Lütfen, bu tanımları, bir daha dikkatlice okuyun.

 

Her şeyden önce; bayrağındaki 6 OK’u göstererek, Atatürk’ün partisi sıfatı ile halktan oy isteyen CHP parti meclisi, 6 OK’u yeniden yorumlama ihtiyacını neden duymuştur?.. 6 OK’un gerçek yorumu, bugün bazı “kişi”leri rahatsız mı etmektedir?

Sorularını sormak gerekmez mi?

CHP Parti Meclisi, Atatürk ilkelerinin bir tanesi olan Cumhuriyetçiliğin eski(!) tanımlarını beğenmemekte ve O’nu, “demokrasi, özgürlük, eşitlik bütünlüğünde yaşam biçimi”, olarak tarif etmektedir.

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1931 Programında;

Cumhuriyetçilik:-“Fırka, Cumhuriyetin, milli hâkimiyet mefkûresini en iyi ve en emin surette temsil ve tatbik eden devlet şekli olduğuna inanır. Fırka, bu sarsılmaz kanaatle Cumhuriyeti, her türlü tehlikeye karşı her vasıta ile müdafaa eder.”

Milliyetçilik: “Dış sömürüye ve bu sömürün yerli işbirlikçilerine karşı ulusal çıkarların, tek kelime ile vatanın savunulmasıdır..,

Peki, milliyetçilik kavramından, emperyalizme karşı ülkenin savunulması ilkesini çıkarttığınız zaman geriye ne kalır?..

CHP, Atatürk’ün 6 Ok’undan, Parti Meclisi kararı ile “emperyalizme karşı mücadele” çıkartmıştır.

“Bağımsızlık benim karakterimdir”, diyen Gazi’nin kurduğu partiyi gören bilen var mı?

Atatürk:

-“Halkçılık, toplumsal düzenini emeğine, hukukuna dayandırmak isteyen bir toplumsal doktrindir.

- Halkçılık, devletin halktan, yani emeği ile yaşayanlardan yana olması demektir.

- Halkçılık, emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin yarattığı çıkarcı, sömürücü, hortumcu düzene karşı, emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin savunulmasıdır” diye tanımlar.

Devletçiliktemel ilkesi; Okunun yönünü emperyalizmin rahatsız olmayacağı yeni bir menzile doğru (yeniden) ayarlamaktır.

CHP’nin bugünkü yönetimine göre, Laiklik;aklın özgürleştirilmesinden ibarettir. 

“Aklın özgürleşmesi” sözü, ilk bakışta zihinlerde hayli parlak bir “imaj” yaratmaktadır.

Oysa Kemalist laikliğin özü; din fikirleriyle dünya işlerinin birbirinden ayrılması ve din fikirlerinin devlet ve siyaset hayatının dışına çıkarılmasıdır.Dinsel inanç ve fikirler, bir vicdan meselesi olup, vicdanda kaldığı sürece özgürdür. Bu özgürlükte, sadece insana tanınmıştır. Bireyin inancına, inançsızlığına ve ibadetine baskı uygulanamaz.

Devrimcilik: 6 OK ilkelerin en önemlisi ve onları hayata geçirmenin yöntemidir.Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye halkı örgütlenerek, emperyalizmi yenmiş ve Parçalanan Osmanlı Devletinin yerine devrimci bir Türkiye Cumhuriyet devleti kurmuştur.

Şimdi, CHP yöneticilerine soruyorum:

Bu 6 Ok ilkeleri savunmak, vatanı savunmak değil midir? Bu ilkeleri terk etmek, düşmana sırtını dönmek anlamına gelmez mi?

Duyduk duymadık demeyin.

Cumhuriyetimizin kurucusu CHP öz kimliğini kaybetmiştir. Yeni kimlik aldığından eskisi hükümsüzdür…

Duyurulur.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500