Advert
Etik Kurulu 15 yaşında
Mehmet Çetinkaya

Etik Kurulu 15 yaşında

Dün Sheraton Otel’de düzenlenen Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun basın toplantısının davetine icabet ederek biz de yerimizi aldık.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 25 Mayıs 2004 tarihinden bu yana görev yapmakta.

Bu proje Avrupa ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte.

Daha temiz bir toplum için etik dışı davranışların karşısında şikâyet yoluyla ya da basında çıkan haberler üzerine uzmanlarca gerekli adımlar atılmakta.

Bir ülkede özellikle kamu görevlileri uyulması gereken kural ve kaidelere uymuyorlarsa hem topluma kötü örnek olma hem de ülkenin kaynaklarını haksız ve yanlış kullanarak hepimize zarar veriyor demektir.

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri 18 madde olarak neleri içine almış önce ona bakalım.

 1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 2. Halka hizmet bilinci
 3. Hizmet standartlarına uyma
 4. Amaç ve misyona bağlılık
 5. 5. Dürüstlük ve tarafsızlık
 6. Saygınlık ve güven
 7. Nezaket ve saygı
 8. Yetkili makamlara bildirim
 9. Çıkar çatışmasından kaçınma
 10. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 12. Kamu malları ve kaynakların kullanımı
 13. Savurganlıktan kaçınma
 14. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 15. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 16. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 17. Mal bildiriminde bulunma
 18. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Etik Kurulu’nda 11 kişi var. Başkanlık görevinde eski bakan Köksal Toptan,

İl Belediye eski başkanı Asım Aykan,

Yargıtay eski üyesi Ahmet Karayiğit,

Sayıştay eski üyesi Ömer Faruk Doğan,

eski müsteşar Ahmet Haluk Dursun,

Büyükelçi Ahmet Demirok,

eski Vali Ziyaeddin Akbulut,

öğretim üyesi Prof.Dr. Ramazan Kaplan,

öğretim görevlisi Prof.Dr. M.Fatih Uşan

ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan oluşuyor.

Bu kurulun yetki alanına giren kurumlar var, yetki alanına girmeyen kurumlar var.

Yetki alanına giren kurumlar kısaca şöyle:

Bakanlıklarda genel müdür ya da eşiti ve üstü kamu görevlileri,

valiler, kaymakamlar, büyükelçiler, YÖK başkanı ve kurul üyeleri, ÖSYM başkanı, genel sekreter ve yardımcıları, belediye başkanları, büyükşehir belediyesi genel sekreter ve yardımcıları,

belediyeye bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri gibi bir sınırlama da var.

Mesela yetki çerçevesinde TBMM yok, askeriye yok, üniversiteler yok, yargıçlar yok…

Bugüne kadar Etik Kurulu’na başvuruların konularına göre dağılımı ise şöyle;

Kamu kaynaklarının israfı, bilgi edinme hakkının ihlali, yolsuzluk ve usulsüzlük, mobbing (psikolojik yıldırma), kayırmacılık,  ayrımcılık ve görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullandığı olarak açıklandı.

Etik ihlal kararlarının unvanlarına göre sırasıyla dağılımı da şu şekilde:

Birinci sırada ilçe belediye başkanları, bağlı ilgili kurum, genel müdür, düzenleyici ve denetleyici, il belediye başkanı, kaymakam, vali, kamu kurumu niteliğinde, müsteşar ve yardımcısı, büyükelçi, TBMM veya CB genel sekreteri, büyükşehir belediye başkanı ve genel sekreteri.

Peki, siz etik olmayan bir şeye şahit ya da maruz kaldığınızda nasıl başvuracaksınız?

Başvurunuzu ister yazılı bir dilekçe ile ister elektronik posta ya da www.etik.gov.tr sitesinden online form doldurarak yapabilirsiniz.

Toplumun ve kamu kurumlarının etik ve kurallar çerçevesinde yetki ve etkilerini kullanması çok önemlidir.

Bazen maalesef gözü doymayan atanan ya da seçilen insanlar büyük hatalara düşmekte ve hepimiz bundan zarar görmekteyiz.

Etik kurallara uymayanları uyarmamız ve şikâyet etmemiz etik ve doğru bir davranıştır.

Etik Kurulu’nun her kurumu kapsaması çok önemlidir.

Denetim çok önemlidir. Tabii ki de etik kişiler tarafından.

Etikleri yok sayan milletler yok olmaya mahkûmdur. Etik ve değerlerimize hep beraber sahip çıkalım.

Üstat Necip Fazıl Kısakürek ne güzel özetlemiş.

Memleketler parasızlıktan değil, ahlâksızlıktan çöker.”

Her kurum ve kurul içindeki çürükleri temizleyerek temiz kalabiliriz.

Bu, dünyanın da doğanın da değişmez kanunudur.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500