Advert
Ar-Ge'siz gelişemeyiz
Mehmet Çetinkaya

Ar-Ge'siz gelişemeyiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaların istatistiklerini dün kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) istatistiklerinin derlenmesinde uluslararası referans kaynağı olan Frascati Kılavuzu, 2015 yılında güncellenmiş. Güncellenen kılavuz ve ilave veri gereksinimleri de dikkate alınarak, Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması’nın veri toplama ve raporlama yöntemi iyileştirilerek, güncellenmiş sonuçlar 17.11.2017 tarihinde yayımlandı. Bu kapsamda, merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar verileri de 2008-2016 dönemini kapsayacak şekilde güncellendi.

2017 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artışla 10 milyar 710 milyon TL harcama yapıldı.

Bu sonuca göre 2017 yılı Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon TL oldu.

Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılında 2 milyar 871 milyon TL oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2017 yılında 2 milyar 871 milyon TL oldu.

En çok ödenek genel üniversite fonlarına ayrıldı.

2018 yılı için en çok ödenek yüzde 41,2 ile Genel Bilgi Gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 28,5 ile savunma, yüzde 7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5 ile eğitim ve yüzde 4 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Ar-Ge çalışmaları bilgiye ve araştırmaya dayalıdır.

Maalesef bazı uyanıklar, Ar-Ge'yi fuar gezilerine para harcayarak gördüğü ürünü taklit etmek olarak görür.

Ancak gerçek bu değil tabii ki.

Hem özel sektör hem kamu kurumları kısacası herkes kendi iş alanında sürekli Ar-Ge çalışmalarına bir bütçe ayırmalı ve işini, hizmet kalitesini daima geliştirerek hem ayakta kalmayı ve hem de büyümeyi gerçekleştirmelidir.

Bilgiler ve gelişmeleri takip ederek kimi zaman deneyle kimi zaman muhataplardan aldığınız verilerle hizmetin aksak yönlerini gidererek bir taraftan da yeni keşifler yapmamız gerekiyor.

Mevcut ürünlerin eksiklerini gidermek, yeni ürünler keşfetmek ve üretim yöntemi ve yönetimi rekabet şansınızı artıracaktır.

Ar-Ge’ye harcanan para asla boşa harcanan bir para değildir.

Devletimiz ciddi destekler vermektedir.

Özelikle yararlanmayanların bu imkânlardan mutlaka yararlanmaları gerekir.

Ar-Ge'si olmayan bir kurum veya şirketin bir ayağı topaldır.

Dünyada Ar-Ge’ye en çok harcama yapan ülkeler ve şirketlere bir bakın.

Türkiye’de en çok harcama yapan şirketlere bakın, sonuçlar sizin için bir şeyler ifade edecektir.

Ar-Ge tarımda, turizmde, trafikte, ticarette, teknolojide, eğitimde, sanayide, savunmada, hukukta, havacılıkta, denizcilikte kısacası her yerde gerekli… 

Ar-Ge demek herkesin hayal ettiğini ancak yapamadığını senin araştırıp geliştirerek hayata geçirmen demektir.

Siz siz olun, araştırmaktan ve gelişmekten geri kalmayın…

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500