Advert
Doğayı ve hayvanların yaşam hakkını korumayan Siyasilere oy yok!
Sevinç Çelebi

Doğayı ve hayvanların yaşam hakkını korumayan Siyasilere oy yok!

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını “yasal” güvence altına almıştır.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem, yasanın uygulayıcısı olan Orman ve Su İşleri Müdürlükleri takip ve denetiminde belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiçbir kurum sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, bir yerden başka yere taşıyamaz, toplayamaz.

Belediyelerin de topladıkları hayvanları kısırlaştırdıktan sonra “aldıkları yere bırakmaları” yasal hükümdür. Hiçbir hayvanın yeri değiştirilemez, “alıştığı ve yaşadığı yerde” yaşamı kanunlarla desteklenir, devam eder.

MERHAMET VE VİCDAN DUYGULARINA AYKIRIDIR

Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelerin bütün bu aşamalarda ve ayrıca sahipsiz hayvanların bakılıp beslenmesinin “gönüllülerce” yapılmasını da hükme bağlamıştır. Şehirleşme ve kentsel dönüşümle insanoğlu, hayvanların yaşam alanlarını işgal etmiş ve hayvanlara gidecek yer bırakmamıştır. Hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için sokaklarımızda, parklarımızda ve bahçelerimizde bizimle yaşamak zorundadır. Hayvanlara sokaklarda da YASAK koymak, onları besleyen gönüllülere engel olmaya çalışmak, merhamet ve vicdan duygularına aykırı olduğu gibi, yasaya da aykırıdır.

KEDİ BAKIYOR DİYE SALDIRIYA UĞRADI

Oysa, Karamazak Mahallesi İncisigüzel Sokak’ta ikamet eden P.S., E.S. ve S.G.C. isimli vatandaşlar, sırf kedi bakıyor diye R.Ö.’ye saldırmış, olay karakola intikal etmiş, verilen ifadede kedileri zehirlemek için zehir koyduklarını dile getirilmiştir. (Ekte gönderdiğimiz video ve fotoğraflarda net olarak her şeyi görebilirsiniz.)

Bu bağlamda Müdürlüğünüzden:

 1. Hayvanlara zarar vermekle tehdit eden bu kişiler hakkında idari soruşturma açmanızı, bu kişileri Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmenizi, somut olarak verdikleri zararlar için idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.
  2.Hayvanları Koruma Kanununun sokaklardaki hayvanların beslenmesi ile ilgili olarak “gönüllülere yasal hak” tanıdığı, bu hayvanların yaşamlarının “devlet güvencesinde olduğu” bilgileri içeren TABELALARIN bölgeye asılmasını talep ediyoruz.
  3. Belediye ile irtibat kurarak mahallemizde “Tabelalı Suluklar”, beslenme odakları kurulmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
  4. Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile iletişim kurarak, mahalle bazında ve şikayetimize konu olan kişiler ve aileleri ile “şiddet eğilimi” konusunda sosyal çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.
  5. Özellikle “hayvana ve ona bakanlara” komşu tehdit ve şiddetinin İL HAYVANLARI KORUMA KURULUNDA gündeme getirilerek, bütün şehirde “Tabelalı suluk, kanun bilgilerini içeren tabelalar, ilgili müdürlüklerle müşterek çalışma” kararının alınmasını talep ediyoruz.
  6. Müdürlüğünüzce, aynı zamanda İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi de olan MÜFTÜLÜK ile görüşerek, hayvana merhamet konusunda vaaz ve hutbe verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
  Taleplerimize ilişkin tarafımıza 4982 sayılı bilgi edinme yasası gereği uygulamalar hakkında bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Doğayı ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok

2018 Haziran seçimleri öncesinde hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan ‘Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere OY YOK’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.
Türkiye çapında siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek “Hayvanların Yaşam Haklarını ve Doğayı KOŞULSUZ KORUYACAK uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına SÖZ VERMELERİNİ” talep edeceğiz.

AYRIM YAPMAKSIZIN SESLENİYORUZ

Siz değerli basın mensuplarının nezdinde “yıllardır TBMM’de doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün-ölüm yasa tasarıları ile KATLİAMLARIN DAHA DA ÖNÜNÜ AÇACAK teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan SİYASİ PARTİLERİN TÜMÜNE” ayrım yapmaksızın sesleniyoruz!

TCK KAPSAMINA ALINSIN

7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır “Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK kapsamına, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin, ağır cezalar getirilsin” ÇAĞRILARINA sessiz kalan, sürgün–ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara OY YOK diyoruz.

OYLARIMIZ SÖZ VERENLERE

Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır.
Sayın milletvekili adaylarına sunacağımız SÖZ VERİYORUM metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla
Rüya PARSAK

***

Marmara Hayvan Hakları Federasyon Temsilcisi 

 1. ADAYLARA SUNULACAK SÖZ VERİYORUM TAAHHÜTNAMESİ

Sayın Milletvekili Adayı,

Hayvan Haklarını Savunan, merhametli ve vicdanlı insanlar olarak yurt genelinde

7.000.000’a ulaşan CAN YOLDAŞI olarak sizden taleplerimiz var.

2004 yılında, (bazı eksikleri olmakla birlikte), dünyaya örnek olarak çıkarılan, öldürmeyi yasaklayan, sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasını KISIRLAŞTIRMA gibi bilimsel yolla yapılmasını, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını HÜKME bağlamış olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun, sahipsiz hayvanlara ilişkin uygulanması için belediyelere, tüm hayvanlar için de Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda kurumlara görevler verilmiştir.

Fakat belediyelerin büyük çoğunluğu KISIRLAŞTIRMA yapılmadığı için çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaştan şikayetler geldikçe, TOPLAYIP YOK ETMEYİ, ÖLDÜRMEYİ seçmiştir.

Diğer kurumlar da diğer tüm hayvanların yaşam haklarını koruyacak uygulamaları maalesef yerine getirmemişlerdir.

Bu bağlamda;

 1. Sahipsiz hayvanlara karşı BELEDİYE ŞİDDETİNİN ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak için, gündemde olan yasa tasarısının
  STK, meslek odaları ve gönüllülerin de katılımı ile görüşüldükten sonra KANUNLAŞTIRILMASINA ve kanunun TCK kapsamına alınmasına
  destek olacağınıza,
 2. Hayvanlara eziyet, işkence eden ve zulmedenlerin “normal vatandaş veya RESMİ GÖREVLİ” ayırımı yapılmadan TCK’ya göre yargılanmasının
  üzerinde değişiklik çalışmaları yapılmakta olan HAYVANLARI KORUMA KANUNU’nda yer almasının sağlanmasına destek olacağınıza,
 3. Hayvanların kaçak üretimine, satışına, yasa dışı ithalatı ve internet ortamındaki her türlü yası dışı satış ve yayınlarına, hayvan deneyleri, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirklere, horoz ve köpek dövüşlerine, at, eşek, katır gibi yük hayvanlarının zulüm altında kullanılıp sonra kesime gönderilmesine, avcılık ve yaban hayvanlarına yönelik yanlış uygulamalara karşı İNSANİ ve VİCDANİ boyutta tüm yasal tedbirlerin alınması için destek olacağınıza,
 4. Doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacağınıza, şehrinizdeki hayvan haklarına ilişkin uygulamaların yasaya uygun ve doğru yapılması için gönüllü kişi ve kuruluşlar ile iletişim kurarak yerel bazda da çalışmalar yapacağınıza
  söz vermenizi talep ediyoruz.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI
Seçildiğim takdirde DOĞAYI ve HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KOŞULSUZ koruyacak ulusal ve yerel bazda çalışmalar yapacağıma SÖZ VERİYORUM.

Milletvekili Adayı İsim...

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500