Advert
Çöp kamyonunun arkasından yıkama kamyonu da lazım!
Sevinç Çelebi

Çöp kamyonunun arkasından yıkama kamyonu da lazım!

Güneştepe Mahallesi 1. Yalıçiftlik Sokağı sakinleriyiz. Ve canımızdan bezdiren ciddi çöp sorunumuz olduğunu önemle yetkililere bildirmek istiyoruz.

ALINMASINA ALINIYOR AMA…

Dememiz o ki; çöplerimiz alınmasına alınıyor. Ancak öyle alınıyor ki… Belediyenin çöp kamyonunun arkasından kesinlikle yıkama kamyonu da göndermesi gerekiyor! Çektiğim fotoğraflar zaten ortaya olup biteni yorumsuz koyuyor.

SULAR YİNE SOKAĞIMIZA AKTI

Örneğin bu görüntüler 1. Yalıçiftlik Sokağı’ndan. Her zaman olduğu gibi yine değişiklik olmadı ve çöpler alınırken sular yine sokağımıza aktı. Geriye de artık bilindik çekilmez koku ve çirkin manzara kaldı… Her ne kadar konuyu defalarca kez muhtarlığımıza olduğu gibi belediyeye de dilekçe ile bildirmiş olsak da olumlu bir gelişme yaşanmadı.

KESİN ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Sokak sakinleri olarak ricamız, bir an evvel bu işe kesin bir çözüm bulunmasıdır. Ayrıca 1. Yalıçiftlik Sokağımızın kaldırımındaki ve yoldaki kum yaklaşık 10 gündür bu halde. Bu durum da hem araç trafiğinde sıkıntıya sebep oluyor hem de etraf toz buz oluyor. Yetkililere bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla

Güneştepe Mahallesi

1.Yalıçiftlik Sokağı Sakinleri

Evi su bastı ama  ilgilenen yok!

Annem Gürle Köyü’nde, caminin karşısında oturuyor. Geçen haftalarda cami önünde yapılan bir belediye etkinliği için cami avlusu temizlenip her türlü pislik karşıdaki yolağın içine atıldı. Kahve önünde oturanlar duruma müdahale etmiş ama sonuç değişmemiş. Yolak tıkanınca su taştı ve evin altını su bastı.

KİM PİSLETTİYSE O TEMİZLESİN

BUSKİ geldi sağ olsun. Ancak “Yapılacak bir şey yok, yolağa kim pislikleri attıysa gelip temizlemesi gerekir” dediler ve gittiler. Köy muhtarını da olaydan haberdar ettik. Ama!

Konuyla ilgili 8882 no. ile ayrı bir şikayet talebi oluşturduk fakat 1 haftadan fazla süre geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadı.

REVA MIDIR?

Sonuç; arada yağan yağmur ile evi yine su bastı! Bunun üzerine mübarek ramazan günü oruçlu amcam ile annem kazma kürekle yolağı açmaya çalıştı. Sizden ricam, elinizi vicdanınıza koyup bir düşünmeniz ve de sorumu cevaplamanız… Reva mıdır?

S.K.

 ***

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN CEVAP VAR

Sayın Sevinç Çelebi,

4 Mayıs 2018 tarihli a Gazete “Sevinç Çelebi ile Vatandaş Hattı” köşesinde yayınlanan “Borç sizden oy bizden” başlıklı haber, kurumumuz ilgili birimi tarafından incelenmiştir.

İlgi yazıda “…Faturalarda zaten bir dünya kalem ödediğimiz yetmezmiş gibi üstüne üstelik bir de 388 TL asfalt parası gönderildi. Zaten dünya kadar vergi ödüyoruz…” denilmektedir.

Bilindiği üzere; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87. ve 88. maddelerinde, belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce yeni kanalizasyon tesisi yapılması, mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi, yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması, mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı halinde bunlardan faydalanan/dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden Harcamalara Katılma Payı alınacağı;

Anılan kanunun; 89. Maddesinde 'Payların hesaplanması', 90. Maddesinde 'Payların tahakkuk şekli', 91. Maddesinde “Tahakkuk zamanı” 92. Maddesinde 'Payların ilanı', 93. Maddesinde 'Payların tahsil şekli', 94. Maddesinde 'Yönetmelikle belirlenecek hususlar' belirlenmiştir.

Ayrıca, 21 Ağustos 1981 tarih ve 12435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren '2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin, Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik' ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Paylarına ilişkin maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanma esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 7. Maddesinde Harcamalara Katılma Payı tahakkukunun hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılacağı, işin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulün yapılması ile belirleneceği ifade edilmektedir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 88. Maddesinde; harcamalara katılma paylarının hizmetler dolayısı ile yapılan giderlerin tamamı olduğu, peşin ödendiği takdirde bu payların ilgililerden yüzde yirmi beş noksanı ile alınacağı tanımlanmış/hüküm altına alınmıştır. Bu konuda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır(B.G.K.Mad.98).

Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2’sini geçemez. (B.G.K.Mad.89)

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, katılım payı hesabına bina ve arsaların vergi değerleri tesir etmektedir. Emlak Vergi değerleri ise ilgili belediyeden temin edilmektedir.

Mevzuat çerçevesinde Harcamalara Katılma Payı hesaplamasında, hizmetten yararlanan sokakta bulunan gayrimenkullerin emlak vergi değerleri dikkate alınmakta, yapılan masraf, sokakta bulunan gayrimenkullerin toplam Emlak Vergi Değerlerine bölünerek, katsayı tespit edilmekte; Bu katsayı her bir gayrimenkulün Emlak Vergi Değeri ile çırpılarak; Emlak Vergi Değerinin yüzde 2'sini geçemeyecek şekilde her bir gayri menkule isabet eden Harcamalara Katılma Payı bulunmaktadır. Hesaplama; hizmetin verildiği yıldaki, gayrimenkul emlak vergi değerleri üzerinden yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce yapılan kanalizasyon/içme suyu tesislerine ilişkin katılım payları yukarıda izahı yapılan mevzuatı dahilinde, hesaplanıp gayrimenkul sahipleri adına tarh, tebliğ ve tahakkuk ettirilmektedir.

Diğer taraftan; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Hemşehri Hukuku” başlıklı 13. Maddesinin 3. fıkrasında “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin... vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

***

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN CEVAP VAR

Sayın Sevinç Çelebi,

a Gazete’deki Vatandaş Hattı köşenizde 17 Mayıs 2018 tarihinde ‘Osmangazi Belediyesi’nden Ricamız, Dubalar Yerine Takılsın’  başlıklı habere yer verilmiştir.

Bahse konu olan alana ilişkin belediyemiz ilgili ekiplerince gerekli tetkikler yapıldı. Araştırma neticesinde, Uğur Market önündeki delinatörler yenilendi.

Konuya duyarlılığından dolayı okurunuza ve konuyu bize ilettiğiniz için size teşekkür eder, esenlikler dileriz.

Osmangazi Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

***

YILDIRIM BELEDİYESİ’NDEN CEVAP VAR

Sayın Sevinç Çelebi;

27 Nisan 2018 tarihli gazeteniz köşesinde yayımlanan “Temiz Bir Çevrede Yaşamak İstiyoruz” başlıklı, Siteler Mahallesi yerleşim alanı yakınlarında piknik yapılmasına izin verildiği, denetim yapılmadığı ve çevrenin kirletildiğini ifade eden okurun şikayeti incelenmiştir.

Belediyemiz Zabıta ekiplerince düzenli aralıklarla ilçemizdeki parklar ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde denetim ve kontroller yapılmaktadır. Şikayete konu olan adres net olarak verildiği takdirde gereken işlemler yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Yıldırım Belediyesi

Basın ve Yayın Müdürlüğü

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500