Advert
Tüketici Hakem Heyetleri 2018
Mehmet Çetinkaya

Tüketici Hakem Heyetleri 2018

Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların pratik çözümü amacıyla kurulan Tüketici Hakem Heyetleri mahkemelerin hem yükünü azaltmak hem de hızlandırmak için önemlidir.

İnsanoğlunun sınırsız isteklerine karşılık kaynaklar elbette sınırlıdır.

Tüketiciler gelir ve gerçek ihtiyaçlarına göre mal ve hizmetler arasından seçim yapmak zorundadır.

Tüketicinin bilinçli alışveriş etmenin yollarını, satın almayı ve satın aldığı malı doğru kullanma yöntemlerini, hak ve sorumlulukları ile üretici ve satıcının yükümlülüklerini bilmesi de bilinçli alışveriş yapabilmek için çok önemlidir.

Bilinçli tüketici; hem alışveriş yaparken hem de alışverişten sonra çıkabilecek tüketim süreci içinde tüm hak ve yükümlülüklerini ve bunlara göre davranmasını bilen tüketicidir.

Tüketici kaliteli mal ve hizmeti talep etmeli, satın aldığı mal ve hizmet ayıplı ise hakkını aramalıdır. Yasaların sizlere tanıdığı hakları kullanmak en doğal hakkınızdır. Ancak suiistimal asla edilmemeli. Haksız yere haklı imiş gibi yapılmamalı. Bunların sayısı maalesef az değil.

Satın alınan bir mal veya hizmetin ayıplı olduğu fark edildiğinde, satıcı veya sağlayıcının sorunu çözmesi esastır. Buradan başladığınızda genellikle daha hızlı çözüm bulabiliniyor.

Yaptığınız başvurudan her şeye rağmen sonuç alamadıysanız;

Malı/hizmeti satın aldığınız ya da ikamet ettiğiniz yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

20.12.2017 tarih 30276 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ:

Yeni düzenleme ile 01.01.2018 – 31.12.2018 Tüketici Hakem Heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

Yeni düzenleme ile değeri 4 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır.

6 bin TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılması gerekir.

Diğer bir husus ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirildi.

Alışverişlerimizde kesinlikle istekler ve arzularımıza göre değil gerçek ihtiyaçlarımıza göre alışveriş yapmak en kârlı alışveriştir.

Az tüketim, çok ve katma değeri yüksek üretim yapan bir toplum olmak en büyük hedefimiz ve gayelerimizden olmalıdır.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500