Advert
Ücretli izinlerde değişiklik
Sait Öztürk

Ücretli izinlerde değişiklik

Bilindiği üzere sigortalı olarak çalışan her kişi aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı olarak çalıştığı diğer işyerlerinde 1 seneyi doldurduğu takdirde yıllık izine hak kazanmaktadır.

İzin kullanma dönemleri işveren veya işveren vekilleri tarafından işyerinde ilan edilir. Yıllık izinler işverenler tarafından sürekli olarak kullandırılır. Ancak 18.08.2017 ‘deki değişiklikle bu izinler 10 günden az olmamak kaydıyla bölümler halinde kullandırılabilir.

Yıl içindeki kullanılan hastalık, ölüm, doğum, analık izinleri ile ücretsiz izinler ve izin süresine denk gelen resmi tatil, bayram tatili ve haftalık izinler senelik izinden mahsup edilemez.

Yıllık izinlerini şehir dışında geçirecek olanlara belgelemeleri halinde 4 güne kadar yol izni ayrıca ilave edilir. Yol izni isteyip de 4 günlük izni kullanmayan çalışanlar işverenin izni olursa bu izni kullanmadan işbaşı yapabilirler.

Yıllık izintalebi olan çalışanlar yıllık izin isteklerini en az 1 ay önceden işverene iletmek zorundadırlar. Bu dilekçede çalışan; yıllık izin istediği tarihi ve şehir dışına çıkılacaksa ayrıca 4 günlük ücretsiz yol izin süresini de belirtmelidir.

      İzin süreleri işçinin işyerinde çalıştığı kıdem süresine göre belirlenir;

  • 1 yıldan 5 yıla kadar 14 gün
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün
  • 15 yıl (dahil olmak üzere) dan fazla olanlar 26 günden fazla izin verilir.
  • Yer altında çalışan işçilere bu sürelere ek olarak 4’er gün ilave edilir.(18.08.2017)
  • 18 yaş ve daha küçük yaştakilere ve 50 yaşındaki işçilere verilecek yıllık izin süresi 20 günden az olamaz.

İşverenler işyerinde 01 Nisan ile 31 Ekim tarihleri arasında toplu izin uygulaması yapabilir. İşyerinin ikamesi için zorunlu olarak çalışacak olan personel toplu izin uygulamasının dışında tutulur. Bu personelin yıllık izinleri daha sonra kullandırılır.

İşçi sayısı 100 ‘den fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilinden bir kişi işçileri temsilen iki kişi olmak üzere 3 kişiden oluşan izin kurulu oluşturulur.

Mevsimlik, kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar haricinde bu kanun hükümleri uygulanır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500