Advert
Taksitle satış sözleşmeleri
Mehmet Çetinkaya

Taksitle satış sözleşmeleri

Taksitle satış sözleşmesi tüketici hakları açısından önemlidir. Satıcının malı tümüyle ya da bir kısmını alıcıya teslim ettiği halde alınan malın ya da hizmetin parasını peşin olarak ödemeyip, belirli aralıklarla ve birden çok taksitler halinde ödediği sözleşme olarak tanımlanan ve hukuken veresiye satışın bir türü olarak nitelendirilen taksitli satışlar, ülkemizde büyük bir kesimi ilgilendiren bir alışveriş şeklidir.

Taksitle satış sözleşmeleri hakkında yönetmeliğe 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen hakları özetle sizlere tekrar hatırlatmada fayda görüyorum.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile taksitli satışlara ait sözleşmelerin kapsamı malumunuz genişletilmişti. Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması ve sözleşmenin bir örneğinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketicinin daha sonraki tarihlerde sözleşmeyi talep etmesi halinde bir defaya mahsus ücretsiz olmak üzere sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilir. Taksitle satış sözleşmesi en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.

Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Taksitle satış sözleşmelerinin aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur.

a)Tüketicinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri.

b)Satıcı, sağlayıcı veya kiralayanın isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer iletişim bilgileri.

c)Sözleşmenin düzenlendiği tarih.

ç)Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi.

d)Sözleşmeye konu mal veya hizmet.

e)Malın veya hizmetin tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin fiyatı.

f)Malın veya hizmetin tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak taksitle satış fiyatı.

g)Tüketicinin cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve nasıl kullanılacağı.

ğ)Ödeme planı.

h)Tüketicin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından vade farkı veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre vade farkı ve komisyon indirimi talep etme hakkı olduğuna ilişkin bilgi.

ı)Vade farkı miktarı, vadenin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen vade farkı oranın yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme farkı oranı.

i)Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

j)Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmelerinde, ek olarak aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunludur.

a)Malın tüketicinin zilyetliğine geçmesini sağlayacak koşullar.

b)Sözleşme süresi sonunda mal tüketicinin mal varlığına hemen intikal etmeyecekse intikali sağlayacak koşullar.

c)Sözleşmede öngörülmüşse satış bedeli alacağının devrine ilişkin anlaşma kayıtları.

ç)Tüketici ile bir sigorta sözleşmesi kurulması öngörülmüşse, malın kimin tarafından sigorta ettirileceği ile sigorta sözleşmesine ilişkin bilgiler.

Dinimizde de kanunlarımızda da atalarımızın tavsiyeleri bir iş yaptığınızda mutlaka yazılı sözleşme yapın. Sözleşme yapınca da her şey bitmiyor tabii. Sözleşmeyi kiminle yaptığınız da çok önemli…

Sözleşme yaptığınız firma ya da şahıs iyi niyetli değilse ya da içi boş bir şirketle sözleşme yapmanız çoğu zaman bir anlam ifade etmiyor.

Genel anlamda sözleşme yapacağız bir yerle canınızı acıtacak bir bedel ödüyorsanız o firmanın güvenirliği de çok önemli.

Maalesef birçoğumuz bu tür hatalara düşüyoruz. Ders almalıyız. Gerekli araştırmayı yapmak lazım…

Taksitle satıyorlar diye ihtiyacınızın dışında ve gücünüzün üstünde alışveriş yapmayın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmak sizi daha mutlu ve huzurlu yapacaktır.

Mümkün olduğu kadar istekleriniz, ihtiyaçlarınızın önüne geçmesin…

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500