Advert
Vaktini de nakdini de
Mehmet Çetinkaya

Vaktini de nakdini de

Bugünkü yazımızda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 28 Mayıs 2015 tarih 29369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 22 Kasım 2015’te yürürlüğe giren yönetmelik ile tüketici kredileri sözleşmelerinin tüketicilerin hakları konusuna değineceğiz.

Tüketiciler için önemli gördüğümüz konuları belli başlıklar altında özetleyeceğiz.

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü…

Bu yönetmelikte yer alan sözleşme öncesi bilgi formunun; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşme öncesi bilgi formu

1) Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı sözleşmelerinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, aşağıdaki bilgileri içerecek ve sözleşmenin yapılmasından makul bir süre önce almanız gerekmektedir.

  1. a) Kredi faizinin türü
  2. b) Finansman kuruluşun unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.
  3. c) Sözleşmenin süresi
  4. d) Kredinin toplam tutarı ve sizden talep edilecek ücretler. e) Borç toplamın anapara, faiz vergi, harç ve benzeri ücretlerinin dağılımı.
  5. f) Konut değerinin ekspertiz işleminin yapılacağına veya yapılmayacağı, yapılırsa bedelin kimin tarafından ödeneceğinin yazılmış olması.
  6. g) Konut finansmanı sözleşmesi için bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması halinde herhangi bir ücret talep edilmeyeceği, tüketicinin aksine yazılı talebi dışında kredinin ödenmesinin yazılı olması. h)Gecikme faizin oranın belirtilmiş olması gerekir.

ı) Tüketicin açık talebi olmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağına dair bilginin olması.

  1. k) Kredi talebinin olumsuz olması durumunda tüketici de derhal ve ücretsiz bilgilendirilecek.

Erken ödeme

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak faizin tamamının veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dâhil olmak üzere gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür.

Kredinin tamamının erken ödenmesi…

Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa vadesi gelen taksit ödemesi ile birlikte geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilir.

14 gün içinde  cayabilirsiniz

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar.

Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır.

Zorunlu olmadıkça kredi kullanılmamalı. Kullanılıyorsa da sizin hayatınızda yapacağı değişikliğe mutlaka değmelidir…

Atalarımız ne demiş; ’Ayağını yorganına göre uzat’

 

Bilinçli tüketici vaktinin de nakdinin de, sağlığının da gereksiz tüketmemelidir…

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500