Advert
Vergi barışına devam
Mehmet Çetinkaya

Vergi barışına devam

Geçen yıl 6736 sayılı kanun ile yürürlüğe giren kanunun farklı versiyonu 7020 sayılı borçyapılandırma kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Çıkan kanun iki tarafında yararına...Hem devlet kasasına para girecek hem de vatandaşın zamanında ödeyemediği borca ödeme kolaylığı gelecek.

Her zaman bu tür fırsatlar olmuyor.

2016 yılında yararlanamayanlar için güzel ve özel bir fırsat.

 Kanundaki detayları inceleyecek olursak; Öncelikle

6736 sayılı kanuna başvuruda bulunmuş ancak ödeyemeyenlerde bu yeni fırsattan yararlanabilecek.

Ama 6736 sayılı yasadan yararlanıp ödeyenler bu yasadan yararlanamayacak.

Bu kanunla 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizlerini kapsamakta.

 Kanunun kapsadığı borçlar

Vergiler, vergi cezaları,gümrük vergileri ve idari para cezaları,sigorta primleri,belediyelere olan borçlar, motorlu taşıtlar vergisi,kamu ve meslek odalarının alacakları,bazı idari para cezaları ve gecikme zamları.

Başvuruve ödeme

30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili kuruma başvurada bulunulması veya internet adresinden başvuruda bulunmanız gerek.

Daha detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi www.gib.gov.tr

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti31 Temmuz 2017 tarihinde ödenmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini 31 Ağustos 2017 tarihine kadar diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.

Taksitle yapılacak ödemelerinde uygulanacak faiz oranları  

İmkanıolanlar peşin ödemeleri halinde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacaktır.Durumu müsait olmayanlar için ödeme güçlerine göre taksit ile ödeme imkanlarından yararlanabilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme imkanı dabulunmaktadır.

Altı taksit için (1,045)

Dokuz taksit için (1,083)

On iki taksit için (1,105)

On sekiz taksit için (1,150)

Katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Ancak borcun tamamının bir defada ödenmesi veya ilk taksit süresinde tam olarak ödenmesi hallerinde, kanunun yayım tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için bir faiz hesaplanmayacaktır.

Yapılandırmadan sonrası taksitler zamanında ödenmezse

7020 sayılı kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmesikoşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkınızı kaybedersiniz.

Yapılandırma ile uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak ve ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alabileceksiniz.

Hurda araç teşviki

1997 model ve daha eski olan motorlu taşıtların31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle, kanunda belirlenen kamu kurumları İl Özel İdareleri veya Belediyelere bedelsiz teslim edilen ile MKE Kurumuna teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecektir.

SİZ kazandıkça TÜRKİYE de büyüyecektir. 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500