Advert
Mesafeli satış sözleşmeleri
Mehmet Çetinkaya

Mesafeli satış sözleşmeleri

Adından da anlaşılacağı gibi yüz yüze değil arada mesafe olan satışlar.

Eskilere dayanan bir satış yöntemidir mesafeli satışlar.

Eskiden posta yoluyla daha çok kullanılan bir yöntemdi bu. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde önemli pazar payı olan bir sektör haline geldi. Tüketiciye ulaşmak ve satmak için akla hayale gelmeyen yöntemler uygulanıyor.

Dünya adeta teknoloji karşısında küçüldü, yakınlaştı.  Türkiye’de mesafeli satışların ticaret hacmi son derece gelişmiş durumda.

Artık oturduğunuz yerden özellikle e-ticaret yani internetten bir tıkla veya akıllı telefonun bir tuşuna dokunarak iç yada dış piyasadan istediğiniz ürünü alma imkânımız var.

Alıcı ile satıcı arasında fiziki bir temas olmayınca beraberinde soru ve sorunları da getirmiş oluyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 22 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 22 Kasım 2015’te yürürlüğe giren yönetmelik ile mesafeli sözleşmelerine ait kapsamı genişletildiği gibi tüketicilerimize getirilen haklardan bazıları;

Uzaktan iletişim: Mektup, katalog, telefon, fax, radyo, televizyon, e- posta, sms, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden yapılan sözleşmeler.

(*) Mesafeli sözleşme; satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(*) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikle belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğüaltına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(*) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.

Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(*)Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

(*)Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört gün süreyle bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Fiziki temas olmayan alışverişlerde birçok insan gibi sizde mağdur olmamak için mutlaka gerekli araştırmanızı yapmalısınız.

Alışveriş yapmadan önce yapacağınız alışverişin sizin gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünmelisiniz.

Alacağınız mal veya hizmetin öncelikle yerli marka ve firmaları incelemelisiniz.

Ecdatlarımızdan gelen ahilik ruhu gereği en yakın esnaftan alışveriş geleneğimizi asla ihmal etmemeliyiz.

Tüketenden çok üreten olmalıyız.

‘İhtiyacından fazla tüketen dünyanın ömründen yer.’

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500