Advert
18 MADDEYE 'EVET’ DEMENİN ANLAMI
Mehmet Çetinkaya

18 MADDEYE 'EVET’ DEMENİN ANLAMI

Türkiye’deki yedinci referandum 16 Nisan 2017'de yapılacak. Peki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 18 maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun referandumda 'evet' dememiz ne anlama geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile daha güçlü bir Türkiye.

Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘da yargının “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarafsız” ibaresi ekleniyor.

Madde 2.  Milletvekili sayısı ‘550' den  ‘600' e çıkıyor.

Madde 3. Seçilme yaşı ‘25' ten  '18'e iniyor.

Madde 4. TBMM seçim dönemi ve dört yılda bir yerine TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır olarak değişiyor.

Madde 5. TBMM görev ve yetkilerinden Bakanlar kurulu ve bakanları denetlemek belli konularda KHK çıkarma yetkisi çıkarılıp ve üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir olarak değişiyor.

Madde 6. Yazılı olarak sorulan soru en geç 15 gün içinde cevaplanmak zorunda.

Madde 7. Cumhurbaşkanlığına; siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmenin aday gösterdiği isim aday olabilecek.

Madde 8. cumhurbaşkanı ile başbakan yetkileri birleşecek.

Madde 9. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa mahkemesi dâhil başvuru yapılamıyor. Sadece görev süresinde vatana ihanetten yargılanabilirdi. Yürütme yetkisi ile cumhurbaşkanın cezai sorumluluk getiriliyor.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak.

Madde 10. Gerekli durumlarda TBMM Başkanı Cumhurbaşkanına vekâlet ederdi yeni yasa ile Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Madde 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir

Madde 12. Olağanüstü hal ilan etme çerçevesi genişliyor. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Madde 13.Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz.

Madde 14.HSYK yerine ‘HSK’ olarak ismi değişecek.  HSK yapısı ve seçim yöntemi değişiyor. Üye sayısı 22’den 13’e düşecek.

Madde 15. Bütçe hazırlanıp Meclis’e sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiş olacak.

Madde 16. Kanunların birçok maddesine geçen ‘Başbakan, Bakanlar kurulu, sıkıyönetim, tasarı, Yüksek Askeri Şura, Askeri Yargıtay, Yüksek, tüzük gibi değişiklikten etkilen maddelerde uyum için kelime ve sayılarda değişiklik getirmiş olacak.

Madde 17. Milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi 03 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır.

Madde 18. Anayasa‘da yapılan değişiklerin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini düzenliyor.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500