Advert
(9)  NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ
Mehmet Çetinkaya

(9) NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

İKİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME

1.   Cumhurbaşkanı

A.   Nitelikleri ve tarafsızlığı

Madde 101 – (Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

TEKLİFLE DEĞİŞEN METİN

İKİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTME

1.   Cumhurbaşkanı
A. Adaylık ve seçimi

Madde 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından,doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir.Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. 
Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

 

Bu madde ile ne değişiyor peki?

Teklifin dokuzuncu maddesiyle, Anayasa’nın 101. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklik ‘Türk vatandaşları arasından,doğrudan halk tarafından seçilir.’ Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Devlet Başkanı seçilebilir.

Devlet Başkanı, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Bu madde için TBMM'deki gizli oylamaya 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 137 ret oyu kullanıldı.

Dünyada 67 ülkede başkanlık sistemi uygulanıyor.

Yarı başkanlık sistemi ise28 ülkede uygulanıyor.

Ana muhalefetin savunduğu, Bu, milletin yüzde 51’inin altındaki bir temsil oranıyla dahi seçilebileceği anlamına gelir. Ayrıca partili sıfatı ve yürütme organının başı olması nedeniyle milletin tümünü değil, belirli bir siyasi görüşe sahip kısmını temsil edeceğini iddia ediyor. Başkanlığa ve Tek adam yönetimine karşıyız diyorlar.

AK Parti'nin savunduğu ise;Atanmışların değil doğrudan milletin yetki verdiği tek bir muhatap olsun. Cumhurbaşkanı ile başbakan kavga etti diye millet bedel ödemek zorunda kalmasın. Çift başlılık yerine tek başlılık,Kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan kurumların birleşmesi kolaylaşacak. Günümüz hız çağı. Yeni teknoloji ve yenilikleri hızla hayata geçişi kolaylaşacak. Meclis esasa ilişkin konulara ve kanun yapmaya odaklanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yerel tüzel kişiliğe sahip kurumlar kurulamayacak diyor.

Evet sevgili dostlar, aslında dananın kuyruğunun koptuğu madde burası mevcut sistem ya da yeni sisteme karar verilecektir. Sonuçta değişim ve köklü reformların olabilmesi için değişim şart. Bunun için Türkiye’nin 16 Nisan’da oylanacak Anayasa değişikliği önem arz etmektedir. Referandumda yönetim sistemi konusundaki tercihinizi belirleyeceksiniz. Başbakan’ın dediği gibi Erdoğan için değil herdoğan için…

Sonuçta söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir. Mühür sizlerin elindedir. Son sözü sandıkta söyleyecek ve karar verecek sizlersiniz, bizleriz...

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500