Advert
(8)  NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ
Mehmet Çetinkaya

(8) NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

IV.  Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları

A. Genel olarak

Madde 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

 

TEKLİFLE DEĞİŞEN METİN

Madde Kenar Başlığı Yok 
MADDE 98- 
Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. 

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

Bu madde ile ne değişiyor peki?

Teklifin sekizinci maddesiyle, Anayasa’nın 98 maddesinde yapılması teklif edilen değişiklik ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yolları’ olan kenar başlığı metinden çıkarılıyor.

Değişiklik uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan böyle  ‘Toplumu ilgilendiren bir konuda’  genel görüşme yapabilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bundan böyle ‘başbakan veya bakanlar kurulu‘ yerine ‘Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara’ yazılı soru sorabileceklerdir.

Bu madde için TBMM'deki gizli oylamaya 481 milletvekili katıldı. Oylamada 340 kabul, 135 ret oyu kullanıldı.

Ana muhalefet bu madde için, ‘Tekadam rejimi kurulacak. Tek adam tek hükûmet olmuş olur. Devlet, parti devleti olacak. Cumhuriyet ortadan kalkacak’ diye iddiasında bulunuyor.

AK Parti'nin savunduğu ise; “Yeni yönetim şekli hızla ekibini kurup icraata başlama imkânına sahip olacak. Atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kalkacak. Görevde ehliyet ve liyakat ön plana çıkacak.”

Referandum da milli irade ‘evet’ derse bundan sonra Cumhurbaşkanına, ‘devlet başkanı’ sıfatı getiriliyor. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

Cumhurbaşkanı, ‘devlet başkanı’ sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak.

Evet sevgili dostlar, Referandumda siz karar vereceksiniz.

Sonuçta söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir. Mühür sizlerin elindedir. Son sözü sandıkta söyleyecek ve karar verecek sizlersiniz, bizleriz...

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500