Advert
(5)NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ
Mehmet Çetinkaya

(5)NEDEN ‘EVET’ NEDEN ‘HAYIR’ DEMELİYİZ

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN     

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
  2. Genel olarak

Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,(Ek ibare: 3/10/2001-4709/28 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ilegenel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

TEKLİFLE DEĞİŞEN METİN

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
  2. Genel olarak

Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

Bu madde ile ne değişiyor peki?

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, ‘kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek’ olarak sıralanıyor.

Bu maddeyle ilgili genel kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katıldı. 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. CHP milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

‘Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek’ ve ‘tasarılarını’ kısmı Meclisin görev ve yetki alanından çıkarılmaktadır.

Ana muhalefetin savunduğu, Hükümetin kurulması yada göreve devam etmesinde Meclisin onayı anlamına gelen güvenoyu kurumu ile başbakan ve bakanların güvensizlik oyu ile düşürülmeleri imkânın kalkmasına karşı çıkıyor. Bunu en güçlü denetim silahı olarak görüyorlar.

Halk iradesi referandumda ‘evet’ derse Cumhurbaşkanlığı Hükümet özeliği gereği güvenoyu ve gensoru uygulaması kalkmış olacak. Güvenoyunu bizzat milli iradenin Cumhurbaşkanı’na yada Başkan’a kendi oyu ile beş yılığına seçtiği için kurulacak hükümete baştan hem oy hem de güvenoyu vermiş oluyor…

Başkan erken seçim kararı alırsa aynı zamanda kendi süresini de kısaltmış olacak. Mecliste beşte üç çoğunlukla seçim kararını alabiliyor.

İnanıyorum ve diliyorum; Türk milletinin varlığının bekası için, iç ve dış güçlere karşı güçlü olmak için ve güvenli yarınlar için halk iradesini referandumda ortaya koyacaktır.

Bugünkü yorumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 11 Eylül 1924 yılında Bursa'da söylediği şu cümleyle bitirmek istiyorum...

‘Efendiler, bir ülkenin, bir ülke halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat, kendi ırkından büyük tanıdığı ve başlarında taşıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi ondan daha acıdır. Bu kalp ve vicdanlar için unutulmaz bir yaradır.’

Evetsevgili dostlar, Türkiye’nin bekası için siz karar vereceksiniz.  Çıkacak sonuç halkın iradesi olacaktır.

Referandum sonucu ne çıkarsa çıksın önemli olan ülkemize ve halkımıza yararlı olması dileklerimle.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500