Advert
3- NEDEN 'EVET' NEDEN 'HAYIR' DEMELİYİZ
Mehmet Çetinkaya

3- NEDEN 'EVET' NEDEN 'HAYIR' DEMELİYİZ

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN  

Madde 76 – Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, (Değişik ibare: 27/12/2002-4777/1 md.) terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. 

TEKLİFLE DEĞİŞEN METİN

Madde 76 – Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, (Değişik ibare: 27/12/2002-4777/1 md.) terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

Bu madde ile ne değişiyor peki?

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini öngörüyor. TBMM oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı.

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Yirmibeş’ ibaresi ‘Onsekiz’ şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, ibaresi ‘askerlikle ilişiği olanlar,’ şeklinde değiştirilmiştir.

Pekidünya genelinde seçilme yaşına baktığımızda durum nedir? TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca 190 ülke bazında gerçekleştirilen milletvekili seçilme yaş sınırı araştırmasında, 62 ülkede 21, 51 ülkede 18, iki ülkede ise 17'dir.

Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 73’ü seçilme yaşı on sekizdir.

Yüksek Seçim Kurulunun yayınladığı yaş grubu ait 2015 yılı milletvekili seçim sonuçlarındaki tablo da bizlere bu konuda ışık tutuyor.

Şuan ki seçilme yaşı sınırında olan kaç kişi olduğuna baktığımızda hiç kimse yok. 1 Kasım 2015 yılında yapılan26. Dönem milletvekili seçimlerinde 25 yaşında seçilip Meclis'te numune diyebileceğimiz bir kişi bile yok…

Bu yasayla sembolik de olsa bir iki kişi gencin tecrübe ve birikimden yararlansınlar diye önü açılır. Bu sayının çokça olacağını düşünmüyorum.

Kanaatimce alt sınır olan 18 yaşındaki gençlere değil sonu belli olmayan yetmişlik yaşlılara kafayı takalım. Tabiki tecrübeli abilerimize lafımız şimdilik yok.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500