Advert
18 yaşını dolduranlar  milletvekili olabilir mi?

18 yaşını dolduranlar milletvekili olabilir mi?

Teklif edilen Anayasa değişikliğinin 3 maddesinde 'Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir' dedikten sonra istisnaları getiriyor ve istisnalar arasında' askerlikle ilişiği olanlar' da bulunuyor.

Peki askerlikle ilişki ne zaman başlar?

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2. maddesine göre;'her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak, 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok 21 sene devam eden süreye Askerlik Çağı denir'.

Bu durumda hiçbir Türk erkeğinin, çürük raporu almadan, on sekiz yaşını doldursa da, milletvekili olma şansı yoktur.

Tabii, orduyu profesyonel bir orduya dönüştürmezseniz, parayı bastıranın askerlik şubesinin önünden bile geçmemesini sağlamazsanız.

İlk turda kabul edilen anayasa değişikliğinin 3 üncü maddesine göre, sadece kadınlarımız 18 yaşını bitirdiklerinde milletvekilleri seçilebilecek, bu da, kadınlarımız lehine pozitif bir ayrımcılık olmasına rağmen, anayasamızdaki eşitlik ilkesine aykırıdır.

Peki, eğitim için tecil belgesi alan bir Türk erkeğinin milletvekili olma şansı var mıdır?

Hayır, çünkü bu durum da, eşitlik ilkesinin ihlâli anlamına gelmektedir.

Ayrıca, tecil, askerlikle ilgiyi sona erdirmemekte; aksine  muhafaza etmekte,  sadece icrasını ertelemektedir.

1982 Anayasasının 'Kanun Önünde Eşitlik' başlığını taşıyan 10’uncu  maddesi şöyle demektedir:'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar'.

Birileri, yanılmakta mı; bizi kandırmakta mı;  yoksa gençleri oyları için tavlamakta mı?

Ben bugüne kadar, hep anayasa hukuku açısından başkanlık sistemi hakkındaki müspet görüşlerimi yazdım.

Mecliste  tartışılmakta olan anayasanın bazı maddelerinin  değiştirilmesi teklifini  açıkladığım görüşlerimin dışında tuttuğumu , bu teklifin muhalefetin hırçın tutumu benimsemezse, kabulünün,'çantada keklik olmadığına' inandığımı açıkladım.Nitekim, Anayasa Komisyonunda, iki madde,  tekliften  çıkarıldı.

Şimdi komisyondan geçen üçüncü maddenin, hem tatbik kabiliyetinin olmadığını, hem de, bizatihi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylüyorum.

Ola ki, biri bunun farkına varır ve ikinci tur oylamalarından evvel, oy kullanacak milletvekillerini uyarır, diye.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500