Advert
Advert

YÖK’ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

YÖK’ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama

 

   YÖK’ten 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2’i nci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucuna göre kayıt yaptıranlar ile lisansüstü ve yabancı uyruklu öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, “667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenler öğrencilere, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim ücreti ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin açıklamalar uygulanacaktır. Herhangi bir açıklama bulunmaması durumunda ise öğrenciler 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır. (Bu belgelerinde, üniversitenin ilgili yıla ait kılavuzu dışında yaptığı indirimler ve erken ödeme indirimleri varsa bunlar dahil edilmeyecektir.) Öğrenciler bu belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde üniversiteler, banka hesap numaralarını web sayfalarından duyuracaklardır. Öğrenciler bu hesap numaralarına ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla üniversiteye çağrılmayacaklardır. Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun özel koşul ve açıklamalar kısmında akademik başarı bursu ile ilgili olarak öğrencinin yıllık veya genel not ortalaması (GNO) üzerinden başarı ortalamasının hesaplanacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başarı ortalaması, genel not ortalaması (GNO) üzerinden hesaplanacaktır” denildi.

“ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASINDA BİR ÖNCEKİ YIL ÖDEMİŞ OLDUKLARI ÜCRETE O YILIN TÜİK TARAFINDAN YAYINLANACAK OLAN AĞUSTOS AYI TÜFE ARTIŞ ORANI UYGULANACAKTIR"

Belgelerini ibraz edemeyenlerin EK 1’de yer alan tabloda gösterilen ücretleri ödeyecekleri belirtilen açıklamada, “ 2011 yılından önce kapatılan üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri; ilk kayıt yaptırdıkları yıla ait ÖSYS Kılavuzu’nda ilgili program için belirlenmiş ücrete, her yıl için TÜİK tarafından belirlenen Ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanarak yerleştirildikleri üniversiteler tarafından hesaplanacak ve öğrencilere duyurulacaktır. 8’inci maddede yer alan hüküm; 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokuluna 2012-2013 eğitim öğretim dönemi ve daha önceki dönemlerde kayıt yaptıran ancak Şubat 2013 tarihinde bu fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulunun Turgut Özal Üniversitesine devredilmesi sebebi ile eğitimlerine bu üniversitede devam eden öğrenciler için geçerli değildir. Öğrenciler bir önceki yıl ödemiş oldukları ücretlere ilişkin belgeleri ibraz etmek zorunda olup, ibraz edemeyenler Fatih Üniversitesine kayıt oldukları yıla ve ilgili programlarına ait EK 1’de yar alan tabloda gösterilen ücretleri ödeyeceklerdir. 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TÜİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanacaktır. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016- 2017 eğitim öğretim yılı başlamadan kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyeceklerdir. EK 1’de yer alan tabloda, öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun özel koşul ve açıklamalar kısmındaki indirimler ve sabit ödemeler yer almaktadır. Tabloda yer almayan indirimlere ilişkin ise ilgili yılın ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan koşullardan ulaşılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500