Advert

Muhasebeciler ‘birlik’ istiyor

Muhasebeciler yaklaşan olağan genel kurullarına hazırlanıyor. Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman, “Profesyonel anlayışımızı amatör ruhumuzla birleştirdik” diyerek göreve geldikleri takdirde çok anlamlı projelere imza atacaklarını söyledi.

 Muhasebeciler ‘birlik’ istiyor

Fulya GÜVEN-İzzet GÜNAY

Bursa Mali Müşavirler Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman 25 Mayıs tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde gazetemize açıklamalarda bulundu. 30 yıldır muhasebe mesleğine hizmet ettiklerini söyleyen Karaman, “Meslektaşlarımızın, mesleği ifa ederken yaşadığı sorunlarla dertlenen, mesleki kazanımlarını korumayı ve kollamayı, yeni ufuklar açmayı vazife kabul etmiş olup, ülke sorunlarına milli, manevi ve sosyal alanda ki meselelere karşı da duyarlı ve dinamik duruşuyla faaliyet göstermektedir grubumuz. Tüm sermayesi emek ve bilgi olan mali müşavirler, mesleğimizin 12 temel ilkesinin tüm faydalarını, ülkemizde iş dünyasının, ekonomi ve iktisadi hayatın kullanımına sunma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yürütmektedir ancak buna karşılık meslektaşlarımızın sorunları ve soruları her geçen gün daha da artmakta, ağır iş yükü ve yığın yığın angaryalar karşısında, hayat standardı ve yaşam kalitesi düşmektedir. Özünde, Maliye Bakanlığı’nın daha sağlıklı vergi toplamasına yönelik hazırlanan meslek yasamız, günümüz koşullarında ihtiyaca cevap verememekle birlikte, meslektaşlarımızı devlet kurumları ile mükellef arasına adeta sıkıştırmaktadır. Biliyoruz ki seçimli genel kurullar yeni hedeflere, yeni umutlara doğru uzanan yolun başlangıç noktasıdır. Bu manada mesleğimizi ve odamızı, seçim beyannamemizde belirlediğimiz hedeflere, basiretle, beceriyle, başarıyla taşımaya inançlı ve kararlıyız” dedi.

ÇÖZÜM ÜSSÜ OLACAĞIZ

Sözlerine meslek yasalarının günümüz sorunlarına yetmediğini belirterek devam eden Karaman, “Yeni dönemde BSMMMO’yu biriken mesleki sorunlarımıza bir çözüm üssü yapabilmek için, ‘Tam bir kariyer meslek’ hedefimize tez zamanda varabilmek için, meslektaşlarımızın akıl terinin hakkını koruyabilmek için, ülkemiz ve şehrimizin gündeminde olan, mesleki alanımızla ilgili konularda çözüm odaklı görüş sunmak, sorumluluk almak için, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkin bir rol almak için, vergi ve istihdam maliyetlerinde adaleti tespit etmek ve savunmak için, velhasıl mesleki alanda, paydaşlarımızın dinleyen kulağı, meslektaşımızın konuşan dili olabilmek için; profesyonel anlayışımızı amatör ruhumuzla birleştirdik” dedi.

KALİTENİN MADDELERİ

Karaman yapmak istedikleri projeleri şöyle aktardı:

* Bilanço Dergisi yenilenen yüzü ve mesleki konularla dolu dolu içeriği ile yeniden kâğıt ortamında basım ve dağıtımı yapılacaktır.

* İnternet sitemiz üyelerimizin ihtiyaç duyabileceği mevzuata ilişkin uygulamalarla zenginleştirilecek, kolay kullanılabilir hale getirilecektir.

* Meslek içi eğitim & seminer planlamaları odamıza yakışır olacaktır. Meslek içi eğitim ve Seminer planlamalarında meslek mensuplarından gelen taleplere öncelik verilecek, önemlilik arz eden eğitimlerin planlaması 3 er aylık dönemler halinde planlanacak ve internet sitesinde duyurulacaktır.

Eğitim ve Seminerlerimiz Bursa’da faaliyet gösteren eğitmenlerce yapılmasına önem verilecektir.

* Yaşanan mesleki sorunlara çözüm üretilmesi çalışmalarımız kapsamında, Oda bünyesinde bir çözüm masası oluşturulacaktır.  Bu masayı Proje üretmek/sunmak amaçlı konularda tüm meslektaşlarımız kullanabileceklerdir.

* Üyelerimizin ekonomik koşulları, teknolojik ihtiyaçları gibi alanlarda, uygun koşullarda kredi kullanabilmeleri için Ticaret Bakanlığı nezdinde akademik odalarının üyelerinin yararlanabileceği ‘Serbest Meslek Kredi Kefalet Kooperatifi’ kurulmasına yönelik gerekli girişimler yapılacaktır. Stajyer İstihdam teşviki, yeni iş kuruluşunda demirbaş ve yazılım teşviki adı altında KOSGEB bünyesinde meslektaşlarımıza yönelik teşvik kalemlerinin açılması ile KOSGEB’in kredi ve teşvik havuzundan oda üyelerimizin de faydalanması için gerekli girişimler yapılacaktır.

* Oda meclis toplantıları tüm meslektaşlarımıza açık olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde meclis toplantıları aylık yapılacaktır. Oda yönetim kurulu tarafından, mali ve idari faaliyetleri hakkında meclise sunum yapılacak ve mali ve idari yönden oda meclisi yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde yön verecektir.

* Çalışma Komisyonları icra kurulları, komisyon üyeleri tarafından seçimle belirlenecektir. Komisyonların grupsal hedefler uğruna kullanılmasına asla izin verilmeyecektir.  Çalışma alanlarında etkin ve yetkin çalışabilmelerine ortam hazırlanacak, ihtiyaç duyabilecekleri materyal, danışman, seyahat gibi destekler verilecektir. İlgili Komisyonun faaliyetleri Oda meclisinde değerlendirilmesinde, vasatın altında kalan, kendi alanında yeterli iş ve hizmet üretemeyen komisyonların üyeleri ve icra kurulu yenilenecektir.

* Bir takım grupçuluk hesapları ile özellikle bazı ilçelerimizde ayarı bozulan ilçe temsilciliklerine yeniden  demokrasinin adil eli değecek, temsilciler seçimle belirlenecektir. Tüm ilçelerimizde, meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda seminerler ve üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik toplantılar yapılacaktır.

* 3568 Sayılı kanunun 16. Maddesinin (d) fıkrasında belirlenen şartları taşıyan (Mesleki ruhsatlarını fiilen kullanmayan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan) meslektaşlarımızın Oda’ya giriş ücreti ve yıllık aidatları %50 indirimli olarak tahsil edilecektir.

* İnternet ortamında mevzuat danışma birimlerinin oluşturulması, konusunda uzman danışmanların mevzuat, Sosyal Güvenlik, İş hukuku gibi alanlarda hizmet sunumunun sağlanması…

* Ofislerimizde yaşanan ara eleman bulma, konusunda ki sorunların çözümü noktasında, İşkur, Uludağ Üniversitesi MYO ile ortak bir eğitim/kurs projesi geliştirilecektir. Bu eğitimler kapsamında sertifika alan kursiyerlere ofislerimizde iş imkânı sunulacaktır.

* Mesleki alanda en sevimsiz konuların başında gelen, ücret almadan hizmete devam etmek, eski meslek mensubuna borcunu ödemeden başka bir meslek mensubuyla sözleşme yapmak, düşük fiyatla iş kabul etmek, asgari ücret tarifesine uymamak, çeşitli yan yollarla müşteri temin etmek vb. konularda, öncelikle farkındalığı artırıcı bilgilendirmeler, görseller, hatırlatmalar meslektaşlarımızla paylaşılacaktır. Bütün bu kurallara uymayanlar hakkında  hiç kimseyi  ayırmadan – kayırmadan, problemin üstünü örtmeden caydırıcı hükümler uygulanacaktır.

* Teşviklerin çokluğu ve karmaşıklığı meslektaşlarımıza büyük bir iş yükü hatta angarya olmaktan çıkarılması için gerekli öneri ve girişimler yapılacaktır. SGK teşvikleri temel hareket noktasında pirim oranları veya 5510 sayılı kanunda tanımlanan %5’lik teşvik gibi iş dünyasınca anlaşılması ve uygulaması kolay olan teşviklerin, uygulamaya konulması noktasında öneri ve girişimlerimizle birlikte, SGK e- bildirge sisteminin otomatik sorgu yaparak en uygun teşvik sisteminin  seçmesi böylelikle teşviklerin doğru kullanılması ve  oluşabilecek cezaların önüne geçilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımız olacaktır.

* Yabancı işçi çalıştırma  izni müracaatları ve izin bitiminde tekrar uzatma işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında meslek mensuplarımızın ofislerinde veya firma bünyelerinde kurulu bilgi işlem sisteminin  alt yapısı, Gelir İdaresi Başkanlığının kullandığı teknolojik alt yapıya uygun olarak yapılmış durumdadır. Çalışma bakanlığının bu alanda ki uygulamalarında farklı bilgi işlem alt yapısı veya sürümü kullanılmaktadır. Bu alanda ki entegrasyon eksikliği meslektaşlarımızın fazladan zaman ve ekonomik maliyet yüklenmesine neden olmaktadır. Bu çarpıklığın giderilmesi ve uygulamaların daha basit ve hızlı hale getirilmesi için girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca yabancı çalışma izinlerini yabancı çalışanların (özellikle Suriye uyruklu yabancı çalışanların) bizzat kendilerinin alması yönünde çalışma yapılacaktır.

* SGK aylık bildirgelerin onayı sırasında, e-bildirge sisteminin otomatik olarak istirahat raporlarına ilişkin hata bildirimi yapması, onayın bu aşamada yapılarak eksikliğin giderilmesi. Hastane (doktor) raporlarının sisteme otomatik olarak işlenmesi ayrıca bir istirahat raporu bildirimi yapılmaması sağlanması ve İş kazası gününün rapordan sayılmaması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* Özellikle Defter ve belgelerin muhafaza edilmesi yönünden çokça yaşanılan sorunların önüne geçilebilmesi için, SGK zaman aşımı sürelerinin  VUK’a eşit hale getirilmesi yönünde çalışmalar  yapılacaktır.

* Mesleki alanda  aşırı yıpranma payı hesaplanarak meslektaşlarımızın sosyal güvencesine, itibari hizmet süresi ve zammı olarak,  SGK özlük haklarına yansıtılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* SMMM stajyerlerinin eğitimi ve iş hayatına hazırlanması yönünde meslektaşlarımız çok önemli görevler üstlenmektedir. Bu aşamada zaman zaman stajyere yardımcı olabilmek için kapasite fazlası personel istihdam etmektedirler. Bu alanda yaşanan sorunların önüne geçebilmek için, SGK primlerinin staj süresince, sadece kısa vadeli sigorta primlerinin ödenip, uzun vadeli sigorta primlerinin ödenmemesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* SMMM stajyerlerinin staj süresi boyunca ücretinin işbaşı eğitim programı kapsamına alınıp, ücretlerin bu kapsamda İŞKUR tarafından karşılanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* Meslek mensupları için SGK hizmet binasında ve Vergi daireleri bünyesinde dilekçe, fotokopi vb. işlerini yapabilmeleri için Bilgisayarlı  çalışma masası oluşturulması. Meslek mensuplarının mali müşavir kimliğiyle işverenler adına işlem yapabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

*  Bağımlı çalışan meslek mensuplarının ücret sorunları.

* İŞKUR ve emniyet bildirimlerinin SGK sisteminden otomatik çekilmesi, dolayısıyla bu kapsamda ayrıca bir bildirimin yapılmaması yönünde çalışma yapılacaktır.

* Sahte sigortalılığı önlemek için yapılacak çalışmalar

* Kamu ve Özel Sektörde İş akdine bağlı (Bağımlı) çalışan meslektaşlarımızın iş akitleri ve görev tanımlarında Mesleki Kuruluşumuzun gücünü hissettirmeleri, Kamu ve özel sektörde, mesleki ruhsatlarını kullanarak, iş akdine bağlı çalışan meslek mensupları için geçerli olacak bir “Asgari Ücret Tarifesi ile buna bağlı olarak da, mesleki görev, yetki, sorumluluk tanımlı “Bir İşyerine Bağlı Çalışan/Meslek İcra Eden Meslek Mensupları için Tip İş Sözleşmesi oluşturularak, ilk etapta TÜRMOB aracılığı bölgesel farklılıkları da içerecek şekilde tüm odalarda uygulama birliğine gidilmesi için gerekli yasal zemini oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* Mali Tatil’in beklentileri karşılaması. Temmuz ayı Meslektaşlarımız için bir nefes arası mali tatil olarak ayrılmalı, bu ayda verilmesi gereken beyan, bildirge, bildirim vs. yükümlülüklerin tamamı Ağustos ayı yükümlülükleri ile birleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

* Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi uygulanabilir olması.

Eğitim mesleğimizin önsözü niteliğindedir. Bu alanda yapılacak eğitimler, maksada hizmet eder boyutta, sürdürülebilir olmalıdır. 3.6.2018 tarihinde 30457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sürekli mesleki eğitim geliştirme yönetmeliğinin eğitimden çok eziyet olacağını düşünüyoruz. Nitekim ilk yılında uygulanamamıştır. Bu alanda teknolojik gelişmeler ve interaktif uygulamalar da göz önünde bulundurularak konunun yeniden ele alınması, ücretsiz olması için çalışma içinde olacağız.   

* Sorumluluk Uygulamasında düzenlemeler yapılması

Meslek mensuplarına ağır sorumluluk yükleyen VUK mükerrer 227.madde ve yine VUK. 153/A maddesi kapsamında yetkili dahi olmadıkları konularda, büyük sorumluluklar yüklemektedir. Özellikle iştiraki olmadığı konularda mükellefin faaliyetlerinden dolayı uygulanan cezai müeyyidelerde sorumluluk raporlarının yazılması çok ağır, telafisi imkansız sorunlar doğurmaktadır.

* Ücret tarifesi Odalar/TÜRMOB tarafından belirlenmelidir.

Ücret tarifelerinin Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanması uygulamasına son verilerek her Odanın veya Türmob nezdinde oluşacak bir kurul’un,  bölgesel şartları da dikkate alarak ücret tarifesini yayınlayabilmesi sağlanması, ücret belirlenmesinde ana parametre olarak, Brüt satışlar, Dış ticaret, e-işlemler,  banka, çek. pos işlemlerinin yoğunluğuna göre asgari ücret tarifesi belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* 2 Haziran 2018 tarih 30439 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin’ 30/b Maddesi ile adeta elimizden alınan Arabuluculuk hakkımızı geri alabilmek adına çok kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Özellikle İş davalarında zaten fiilen yapmakta olduğumuz arabuluculuk ve Ticari davalarda ki uyuşmazlıklarda konuya bütün olarak hakim olan meslektaşlarımızın bu hakkının iade edilmesi yönünde çalışmalarımız olumlu sonuç alıncaya kadar sürecektir.”     

TAKİPÇİSİ OLUNACAK DİĞER PROJELER

 

*           Türmub yönetim kurulu başkanının YMM olma zorunluluğu ve  5/4 anti demokratik temsil zorunluluğu

*            Ba-Bs Bildirimleri düzeltmelerinde ceza uygulamasının kaldırılması

*           KDV1 – KDV2 beyanlarının birleştirilmesi

*           Muhtasar-sgk bildirgesi birleştirmesinden vaz geçilmesi

*           Dördüncü dönem Geçici Verginin kaldırılması

*           Tuik gereksinim duyduğu tüm bilgileri, ilgili devlet kurumundan alabilmesi

*           Özel esaslara giren firmalara ait özet bilgilerin meslektaşlarımız ile paylaşılması

*           Poşet beyannamesinde depozit uygulaması ile  satıcılar yerine, imalat ve ithalatçıların beyanname vermesi

*           Mesleki faaliyette KDV’nin, Gelir Vergisi Kanunda olduğu gibi ‘tahsilat esasına’ bağlanması,

*           Serbest meslek faaliyetlerinde KDV oranın %18’den %8’e indirilmesi veya Kdv tevkifatı uygulaması

*           Müşavirlik yıpranma payının (Beyin Amortismanı) getirilmesi

*           Meslek mensuplarının düzenlemiş olduğu sözleşmelerdeki damga vergisinin kaldırılması

*           Serbest meslek giderlerinin genişletilmesi

*           Serbest meslek kazançlarında tahsilat sorunları

*           YMM Karşıt inceleme tutanaklarında ücret zorunluluğu.

LİSTEDE KİMLER VAR

      Yönetim Kurulu                  Denetleme Kurulu                    Disiplin Kurulu

  1. Asım KARAMAN               1-  Bünyamin ÇOLAK                1-  Şahinaz ÜYÜK 
  2. Fatih ARSLAN                   2-  Aşır DUDAK                         2- Sedat ÖPÇİNER
  3. B.Savaş ALBAYRAK          3-  Habibe ORAL                         3- Murat ÖZBEY
  4. Osman YILDIRIM                                                                    4- Hatice ALTUN
  5. Ali SERBEST                                                                              5- Emin KÜÇÜK
  6. Cemil GİCVAN
  7. Çidem GÜNDÜZ
  8. İbrahim KAYA
  9. Kamuran ŞAKİR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500