EĞİTİM
Giriş Tarihi : 18-06-2020 09:41   Güncelleme : 18-06-2020 09:56

Bursa'daki İmam Hatip Lisesi yetenek sınavıyla öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel, Görsel ve Çağdaş Sanatlar Proje Okulu açıldı ve ilgili bölümüne 2020-2021 öğretim yılı için Yetenek Sınavı ile 30 öğrenci alacak.

Bursa'daki İmam Hatip Lisesi yetenek sınavıyla öğrenci alacak

Bursa’nın eğitiminde yükselen yıldıklarından biri olan ve özel bir mimari ile yapılarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi, öncelikle Bursa’da, genelde de ülkede Ebru, Tezhib, Hat Sanatı, Kaligrafi ve Minyatür Sanatlarının yeniden canlandırılması için Geleneksel Sanatlar Proje Lisesi olarak  Yetenek Sınavı ile bu bölüme  30 öğrenci alacak.

Bursa TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi, Geleneksel, Görsel ve Çağdaş Sanatlar Proje Okulu ve Musiki için başvuru tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamada :

Başvuru Tarihi   : 12-30 Haziran 2020

Yetenek Sınavı  : 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında  yapılacağı belirtildi.

Okulun tüm sınıflarında etkileşimli tahta, 30 öğrencilik sınıflar, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri Laboratuvarları, Dil Eğitiminde İngilizce ve Arapça sınıfları, Her türlü etkinlikte kullanılabilecek anfi konferans salonu, Görsel Sanatlar Atölyeleri, Öğrencilerle küçük gruplar halinde çalışmalar yapmak için harika eğitim ortamları, Meslek Derslerinin uygulama alanı için güzel bir mimaride yapılmış özel camisi ile Bursa’nın en gözde okullarından biri olma yolunda büyük atılımlar yapmıştır.

Bu eğitim ortamları yanında öğrencilerin yeteneklerine göre Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık bölümleri, En Modern Yöntemlerle kendini donatan, kişisel tercihlerine göre Yüzme, Okçuluk ve Tenis sporlarında aktif bir eğitim alabilmek mümkündür. Her sınıf seviyesinde Destekleme, Yetiştirme Kursları, Bireysel Rehberlik vaz geçilmezidir.

Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İmam Hatip Lisesi müfredatına ilave olarak, Geleneksel Sanatlar müfredatına uygun olarak eğitim alarak, Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin tercihleri ve aldıkları puan durumlarına göre üniversitelerin değişik bölümlerinde eğitimlerini sürdürebilecekleri gibi, Akademik eğitimde yetenek sınavına girerek Görsel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar bölümlerinde akademik eğitim hayatlarını sürdürebilir. İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra, akademik eğitim tercih etmeyen öğrencilerimiz din hizmetlerinde görev alabilirler, ya da birer Hat, tezhip, Ebru, Minyatür, Kaligrafi sanatçısı olarak hayatlarına devam edebilirler, çeşitli cami, külliye vb tarihi mekanların restorasyon ve süslemelerinde görev alabilirler.

GELENEKSEL, GÖRSEL ve ÇAĞDAŞ SANATLARDA; Görsel Sanatların proğram eğitimi yanında, Geleneksel Hat Sanatı, Tezhib Sanatı, Ebru Sanatı, Kaligrafi, Minyatür gibi sanatların eğitimleri yapılacaktır.

HÜSN-İ HAT: Türk-İslam sanatları içerisinde diğer sanat dallarının merkezinde sayılan ve maksadı doğrudan Kur’ân-ı Kerim’e hizmet olan hat sanatının zarafeti adeta insanları büyüler hâle gelmiş, bu sanat eserlerini seyredenler ondan büyük bir haz almışlardır. İnsan, yaratılışı gereği güzelliğin ve estetiğin hayranıdır. Her insan farklı ilgi ve kabiliyetlere sahiptir. insandaki güzellik ve estetik hayranlığı yine onun özündeki farklı kabiliyetlerin keşfi ve geliştirilmesi ile birbirini tamamlar. Eğitim, özü itibarıyla insanda var olan maddi ve manevi güçlerin ortaya çıkarılmasını, kişiye kabiliyetleri doğrultusunda hayat için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Hüsn-i hat projesi ile bu alanda ilgi ve istidadı olan öğrencilerin keşfedilmesi ve onların kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hüsn-i hat’ın çıkış kaynağı, Kur’ân-ı Kerim’dir. Hüsn-i hat, kutsal kitabımız olan Kur’an’ın ayetlerini en güzel ve onun yüceliğine yakışır şekilde yazma çabasından dolayı ortaya çıkmış bir sanattır. İmam hatip liselerinde Arapça, Kur’ân-ı Kerim ve Hadis dersi alan öğrencilerimizden istekli ve kabiliyetli olanları bu sanatla tanıştırmak ve onlara estetik bir bilinç kazandırmak önemlidir. Hüsn-i hat’a ilgi duyan öğrencilerimize başlangıç seviyesinde bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bu projede teoriden çok pratiğe ağırlık verilmesi esas alınmıştır.

EBRU : Ebru, Türk-İslam sanatlarının sürprizlere açık ve rengârenk yönüyle insanları derinden etkileyen bir sanattır. Son dönemde ebru sanatına olan ilgi, geçmiş devirlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu yoğun ilgi, ebru sanatının öğrenimine/öğretimine olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Öğrencilerimiz bu ihtiyaca Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programı uygulayan okullarımızla cevap bulurlar. Okullarımızda öğrenci̇leri̇mi̇z alanında uzman öğretmenleri̇mi̇zden Hüs-i̇ Hat ve Ebru Sanatı eğitimi almaktadır.