GÜNDEM
Giriş Tarihi : 21-05-2020 14:38   Güncelleme : 21-05-2020 14:38

Bursa Valiliği’nden yeni Hıfzıssıhha Kurul Kararları

Bursa Valiliği’nden yeni Hıfzıssıhha Kurul Kararları

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları (Karar No:55)

"Mevsimlik gezici tarım işçilerinin zor koşullarda çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik strateji ve eylem planı geliştirilmesinde çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından bütünsel yaklaşımla çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak kabul edilmiştir. İlimizde, genellikle Nisan ayında başlayıp Kasım ayında sona eren mevsimsel tarım işçisi göçü yaşanmaktadır. Söz konusu COVİD 19 salgını nedeniyle oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik alınacak tedbirler önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, Mevsimlik Tarım İşçileri(MTİ) ve hayvancılıkla uğraşanlar için tedbirler alınması gerekmektedir. Bu kapsamda;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 55 sayılı kararı ile;

  1. Mevsimlik Tarım İşçilerinin yaşam alanları ve koşulları için 2017/ 6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve 5863 sayılı talimatı ile 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı yazısında bahsi geçen tedbirlerin tamamı alınacaktır.
  2. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilimizde Vali başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) 03.04.2020 tarihinde İl Mevsimli Tarım İşçileri Komisyonu kurulmuştur.İlimizden giden veya ilimize gelen mevsimlik tarım işçileri için yapılacak çalışmalar bu Komisyon tarafından yürütülecektir.
  3. İlçelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi sağlanacaktır.
  4. İlimize gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların Başbakanlık 2017/6 sayılı Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığının "Pandemi Döneminde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Korunmasına Yönelik Alınacak Önlemler" hakkındaki talimatında geçen tedbirler de alınacaktır.
  5. Mevsimlik tarım işçilerinden herhangi bir kişide COVİD-19enfeksiyonu ile uyumlu belirti ortaya çıkması veya ateş saptanması durumunda; İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nin belirttiği telefon numarası aranarak ivedilikle bilgi verilecek, MTİ izole edilecek, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından işçinin barınma koşullarının izolasyon ilkelerine uygun olmadığı tespit edilirse İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uygun izolasyon yeri belirlenecektir.
  6. Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek,bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek,bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmayacaktır. Belirlenen bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı işveren tarafından sağlanacaktır.
  7. Olası COVİD-19 olgusu ile temaslı ve yakın temaslıları İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yönetilecektir. Vaka çıkan MTİ kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyecek ve karantinada tutulacaktır.
  8. "Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik" ile mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni muafiyeti kapsamına alınmasından dolayı, adı geçen Yönetmelik çerçevesinde çalıştırılacak Suriyelilerin de diğer mevsimlik tarım işçisi ve ailelerine sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır.
  9. Gerekli izinleri olmayan, kaçak yollarla ilimize giren ya da kimliksiz olan Suriyeli mevsimlik tarım işçisi olan göçmenlere sağlık hizmeti verilecek olup, kayıt altına alınmaları sağlanacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları (Karar No:56)

"14.04.2020 tarihli COVID-19 (SARS-COV-2 Enfeksiyonu) Rehberinde; hastanın kliniğine göre hekim kararı ile evde tedavinin devamı ve izolasyona veya sadece izolasyona karar verilmektedir. Bu süreçte "Evde Hasta İzlemi" kurallarına uyulması gerektiği belirtilmektedir.

 Bu düzenlemelerin getirilmesinin nedeni; yoğunluk yaşanan hastanelerimizde, hizmet kapasitesinin evde hasta izlemi şartlarına uyan hastaların değerlendirilmesi ile hasta yoğunluğu olduğunda daha uygun şartlarda hizmet cevabı oluşturulmasının amaçlanmasıdır.

Aynı rehberde 'Hafif hastalık tablosuyla başvuran, altta yatan hastalığı olmayan ve 50 yaşından genç hastaların bu dönemde hastanede yatırılarak takibi gerekmeyebilir ve hastalar evde izlem önerilerine göre takip edilebilir. Hastanede veya evde izlem gereksinimine vaka özelinde takip eden hekim tarafından karar verilir. Evde veya hastaneye yatırılarak izlem kararı verilirken hastanın klinik tablosu, destek tedavisi gereksinimi, ağır hastalık tablosu gelişimi için risk faktörlerinin varlığı, hastanın kendini evde izole edip edemeyeceği, hastanın ve yakınlarının işbirliğine uyup uyamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır hastalık gelişme riskinin, hastalığın ikinci haftasında daha yüksek olduğu bilinmeli, ev takibine alınan hastalara, nefes darlığı gelişmesi, ateşin düşmemesi gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvurması gerektiği bildirilmelidir. Ev hasta takibiyle izlenecek hastalar "Evde Hasta İzlemi" algoritmasına uygun olarak belirlenmesi önerilir.' denilmektedir. Ancak burada vakanın klinik ve sosyal ölçütlerinin değerlendirilmesi söz konusu olup, toplum sağlığı açısından COVID-19 hastalığı ile mücadelede hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla, kesin vakalar ile temaslılarının izolasyonu en önemli stratejidir.İl Hıfzısıhha Kurulunun 38 sayılı kararında belirtildiği üzere, hastanelerin doluluk uygunluğuna göre evde izolasyon önerisi ile PCR sonucu beklenecek,  tedavi  önerilecek hastaların hastanede izolasyon ve tedavilerinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Yine aynı rehbere göre 50 yaşın üzerinde olanlar, altta yatan hastalığı olanlar (kardiyovasküler hastalıklar, DM, HT, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsüpresif durumlar),  ağır pnömoni ölçütü bulunanlar (konfüzyon veya taşikardi (>125/dk) veya solunum sıkıntısı veya takipne (>30/dk) veya hipotansiyon özellikleri olan hastalarda hastalığın ağır seyretmesi ve komplikasyon riski yüksek olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile;

İlimizde bu kriterleri taşıyan hastaların hastaneye yatırılarak izlenmesine karar verilmiştir."